Argos

De Marokkaanse Rabiaa Boulhaloul over vreemdelingen in Nederland

Argos

De Marokkaanse Rabiaa Boulhaloul over vreemdelingen in Nederland

Rabiaa Boulhaloul maakt zich zorgen over de toenemende dreigende houding tegenover buitenlanders en het isolement waarin Marokkaanse vrouwen zichzelf manoeuvreren.Draaiboek en inleidende teksten:

Continuïteit Cor Galis

Tune.

Kopfragment

Introtekst Hans:
De media staan er bol van. De anti-buitenlandersfeer grijpt snel om zich heen. Ook de politici laten zich, zeker nu de verkiezingen in aantocht zijn, niet meer onbetuigd. Wat opvalt is dat de mensen van niet Nederlandse afkomst zelf maar heel weinig te horen zijn in de media. Een gekleurde presentator of verslaggever als window dressing zo hier en daar, maar gekleurde opinion leaders zijn er in Nederland nog amper.
Het moet toch een beetje vervreemdend zijn voor al die mensen van buitenlandse origine die hier al jaren en jaren wonen en werken.
Toch maakte de Turkse en Marokkaanse minderheden in Nederland zich vreemd genoeg de afgelopen tijd vooral zorgen over de racistische incidenten in Duitsland. De beelden van brandende woningen van buitenlanders en asielzoekers daar, zorgden er hier voor dat zelfs de gastarbeiders die hier al tien jaar of langer wonen en werken zich weer vreemdeling voelden. Meer nog dan de racistische incidenten hier in Nederland hebben deze beelden gevoelens van onveiligheid en isolement opgeroepen.

Daarom in ARGOS vanmorgen, als tegenwicht voor al het blanke gepraat over vreemdelingen, de mening van een Marokkaanse vrouw in Nederland, Rabiaa Boulhaloul. Rabiaa Boulhaloul, jong nog, net voorbij de dertig, werkt bij de Stichting Bijstand Buitenlandse Arbeiders Rijnmond als consulent vrouwenemancipatie en onderwijs. Rabiaa maakt zich zorgen. Maakt zich zorgen niet alleen om de dreiging die uitgaat van de toenemende 'anti-buitenlandersfeer' maar ook over het isolement waar met name de Marokkaanse vrouwen zichzelf in manoeuvreren. Ze houden, aldus Rabiaa, te hartstochtelijk vast aan oude gewoonten en gebruiken, ze zijn traditioneel en ouderwets en ze verliezen steeds meer de relatie met het land van herkomst. Het lijken wel geëmigreerde Nederlandse gereformeerden in Canada. De Marokkaanse vrouwen hebben nog nooit zo naar de tradities van hun land verlangt als juist hier. En als ze er dan op bezoek gaan, dan schrikken ze omdat ook daar alles veranderd is en verlangen ze weer terug naar Nederland.
Rabiaa Boulhaloul, voldoet zelf overigens allesbehalve aan dat traditionele beeld. Ze is gehuwd, weer gescheiden en weer gehuwd. Ze wordt heimelijk verguisd en door anderen bewonderd, vanwege haar inzet maar soms ook vanwege haar vrijmoedige gedrag. ARGOS redacteur Rudie van Meurs in gesprek met Rabiaa Boulhaloul.


NA 237884. LET OP! COR, TUNE EN BEGINTEKST OVERSLAAN!
3.37-> ----10 sec. muziek-----<<< (begin interview.)
<- hetzelfde probleem heeft.>----muziek staart 5.17--- 22.43.
netto uitzendtijd 19.06 + muziek.

LIVE TEKST + E.V.T. VERKEER.


VERVOLG TEKST.
U luistert nog steeds naar radio 1, de VPRO, het programma ARGOS. Vanmorgen een lang gesprek met Rabiaa Boulhaloul, een Marokkaanse vrouw in Nederland.

Rabiaa Boulhaloul, ze woont al vijftien jaar in Nederland en ze werkt bij de Stichting Bijstand Buitenlandse Arbeiders Rijnmond als consulent vrouwenemancipatie en onderwijs.
Een onderwerp dat op dit moment erg leeft onder Turkse en Marokkaanse mensen hier in Nederland is de aanscherping van de normen om voor gezinshereniging of gezinsvorming in aanmerking te komen.

uitspraken Lubbers opzoeken

NA 237881.
-> (vraag van Rudie) D'r zijn dus talrijke regels die de overheid strakker aanhaalt, er wordt gezegd minder buitenlanders in Nederland. We moeten de hand houden aan gezinsvormingen. We moeten voorkomen dat er mensen uit Marokko komen die hier gaan huwen en zich vestigen.
<- hij heeft zijn best gedaan, dus hé. (lachje) 24.10.

AK .... slotmuziek.
blindstarten op 3.31 voor de eindtijd!!!!

LIVE: AFKONDIGING + CASSETTETEKST.


advertentie