Argos

Interview Schelto Patijn, Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland

Argos

Interview Schelto Patijn, Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland

In Argos een lang gesprek met de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, Schelto Patijn. De PvdA'er Patijn zat in de commissie die de kandidatenlijst voor de PvdA fractie in de Tweede Kamer samenstelde. Over de kandidatuur van Karin Adelmund zegt Patijn: "Adelmund heeft belooft zich neer te leggen bij het compromis over de WAO." Adelmund ontkent in Argos verbaasd de bewering van Patijn.
Verder gaat Patijn uitgebreid in op de toenemende stroom berichten over corruptie onder ambtenaren en bestuurders.
"We moeten wel oppassen dat het geen heksenjacht wordt. Ik voel er niets voor om straks het openbaar bestuur bemand te zien met tweederangs mensen omdat de goede mensen zeggen ik ben wel gek om me daar op m'n vestje te laten spugen."


Draaiboek en inleidende teksten:

Cor Galis + Tune

Kopfragment Patijn.
ik ben bang voor een heksenjacht
als ze mij de mogelijkheid geven om ze te beschermen. 0.27.

tekst 1.
Schelto Patijn, de commissaris van de koningin in de provincie Zuid-Holland. Vanmiddag spreken wij uitgebreid met Patijn over bestuurlijke corruptie, over de hausse aan in diskrediet geraakte ambtenaren, wethouders en burgemeesters, en over de gevolgen van al deze affaires voor de geloofwaardigheid van het bestuur in Nederland.
Maar we spreken ook met de PvdA-politicus Schelto Patijn. Hij assisteerde in de afgelopen tijd bij het selecteren van de PvdA kandidaten voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.
Sommige mensen zijn door de commissie in een lastige positie gebracht. Bijvoorbeeld Karin Adelmund, de vicevoorzitter van de FNV. Zij staat, zo werd afgelopen zaterdag bekend gemaakt, hoog op de kandidatenlijst. Betekent haar hoge plaats op deze lijst nu dat zij geen moeite meer heeft met de PvdA opstelling in het WAO-debat, zo vraagt iedereen zich af. Als er iemand is die daar een antwoord op zou moeten kunnen geven dan is het wel Schelto Patijn.

Patijn over Adelmund.
Daar hebben we natuurlijk met mevrouw Adelmund over gepraat
compromie over de WAO. 0.38.

Adelmund reageert.
tekst Hans:) Die heeft beloofd zich neer te leggen bij
Goed, dank U wel voor deze reactie. Dag. Dag. 3.36

MUZIEK.

tekst 2.
Er waren er meer die in de afgelopen jaren moeite hadden met het door de PvdA gesteunde kabinetsbeleid. Zelfs PvdA-ers die zelf in dat kabinet zitten. Twee weken geleden hoorde U in ARGOS minister Pronk. Pronk stelde dat de PvdA er niet voor moet terugdeinzen om de belastingen te verhogen als dat nodig is om de steeds grotere stroom vluchtelingen op te vangen. Ook stelde Pronk dat we de problemen die de komst van vreemdelingen soms veroorzaken in de oude wijken niet moeten oplossen door te roepen Nederland is vol, maar door meer aan sociale vernieuwing te doen. We moeten volgens Pronk bereid zijn er meer geld voor uit te trekken.

Pronk.
Het kost veel
dat kan niet op een koopje. 1.50.

tekst 3.
Dat kan niet op een koopje, minister Pronk twee weken geleden in ARGOS. De Telegraaf schreef een dag na onze uitzending een redactioneel commentaar met als kop: Domme Pronk.
Ook binnen zijn eigen PvdA fronsten men de wenkbrauwen. Maar desalniettemin kwam Pronk hoog op de PvdA-kandidatenlijst. Schelto Patijn over Pronk en over de selectie van kandidaten voor de nieuwe PvdA lijst.

Patijn over Pronk.
Pronk is een hoogst intelligente, hele belangrijke denker
heel graag doen. 6.34.


tekst 4.
Patijn zou er dus wel voor zijn wanneer buitenlanders stemrecht zouden krijgen. Maar erg hard heeft hij zich daar binnen zijn partij niet voor gemaakt.
Maar goed, Schelto Patijn is dan ook meer een bestuurder dan een partijman. Als commissaris van de Koningin moet je je misschien ook wel een beetje afzijdig houden van het partijgewoel.
De aanleiding voor dit lange gesprek was dan ook niet zijn bemoeienis met de lijst maar de vraag of het Nederlandse overheidsapparaat en het bestuur niet langzamerhand ten onder gaat aan normvervaging en machtsbederf.

Opsomming corruptiegevallen.

tekst 5.
Twee maanden geleden spraken we over hetzelfde onderwerp, ambtelijke en bestuurlijke corruptie dus, met Advocaat-Generaal van der Lugt in Leeuwarden. Van der Lugt, een specialist op dit gebied, is er heel duidelijk over. "We moeten weer terug naar de ouderwetse, onkreukbare ambtenaar." De ambtenaar met een sterk ontwikkeld normbesef, die begrijpt dat achter ieder cadeau of attentie van een ondernemer een bedoeling schuilgaat. Van der Lugt vindt dat ambtenaren en bestuurders geen enkel cadeau of attentie meer moeten accepteren, de zogenaamde Nullijn.

v.d. Lugt en de nullijn.
ik heb de discussie
is die grens nul. 0.58.

tekst 6.
Afgelopen maandagmiddag spraken Marwil Straat en Max van Weezel uitvoerig met Schelto Patijn over dit onderwerp. Even voor hij arriveert belt zijn secretaresse. Of we wat broodjes en een glaasje karnemelk voor commissaris van de koningin kunnen verzorgen?

Patijn.
We zitten hier dus bijeen
niet een beetje fatsoenlijk. 14.04.

muziek tot 16.20.

VERKEERSINFORMATIE.

tekst live.
U luistert nog steeds naar Radio 1, de VPRO, het programma ARGOS. Vanmorgen spreken wij met de commissaris van de koningin in de provincie Zuid-Holland, Schelto Patijn. We spreken met Patijn over het toenemende aantal gevallen van ambtelijke en bestuurlijke corruptie. Over de kleine en grote krabbelaars die het beeld van de onkreukbare Nederlandse ambtenaar de laatste tijd in hoog tempo doen verfletsen.
Wat kan de overheid zelf doen om corruptie te voorkomen, te voorkomen dat ambtenaren in verleidelijke situaties terecht komen?


Als je kijkt naar overheden
niet moet leiden tot een heksenjacht 21.37.


RUW telefoongesprek met gemeente secr. Vermeulen uit Utrecht.
begint met introductie door Hans.) 12.00

advertentie