> 5.07. NA 239892 Glastra van Loon 5.28 in: Een beetje minder dood 6.02 uit: uit de erfenis van de minister 0.34 6.03 in: Ja, dit is een van de voorbeelden kroongetuige 6.26 uit: in het leven roept 0.23 7.40 in: We hebben het over de kroongetuige voorbereidingshandelingen onafhankelijkheid rechter ter controle van uitvoerende macht 12.45 uit: voldoen aan strenge eisen 6.42 13.13 in: Want als het OM 13.33 uit: te ondermijnen 0.20 14.05 in: Vr: Maar dat uitrekken 15.26 uit: minister van politie alleen maar 1.21 15.35 in: Ik vind hem 18.50 uit: zou je zo kunnen zeggen, ja 3.15 20.27 in: Vr: Goed, we concludeerden 21.19 uit: even naar luisteren 0.52 13.30 NB 100350.2. kroongetuigen toespraak Gonsalves. in: Dames en heren we kunnen toch (stukje toespraak over landelijke ......) uit: Europese samenwerking op dit gebied. 1.14. tekst 4. We vroegen aan Gonsalves of er eigenlijk wel voldoende politieke steun is vanuit het parlement voor wat hij hier bepleit. NB 101346.3. interview Gonsalves. in: Uit de parlementaire reactie is mij niet gebleken dat daar bezwaren tegen bestaan uit: over de kwaliteit hoe dat onderzoek zou moeten worden verricht. We laten dat gedeelte uit Uw toespraak even horen. 2.22. NB 100350.3. kroongetuigen toespraak Gonsalves. in: Naast centralisering (proactief) vervolg interview (1.01 in: Dat is nogal wat wat U daar voorstelt) (loopt nog door tot 29.30) uit: in de gaten gehouden moeten worden. 4.42. NA 239892 Glastra van Loon in: 23.15 !!!!!BEGINNEN MET DIT UITZOEKEN!!!! uit: 40.20 AFKONDIGING: rapport van de commissie-Donner over het functioneren van het openbaar ministerie. De machtsstrijd tussen het Openbaar Ministerie en de politie zal waarschijnlijk pas echt goed losbarsten als de commissie Donner volgende week zal pleiten voor een OM dat sterker staat tegenover de politie. "> > 5.07. NA 239892 Glastra van Loon 5.28 in: Een beetje minder dood 6.02 uit: uit de erfenis van de minister 0.34 6.03 in: Ja, dit is een van de voorbeelden kroongetuige 6.26 uit: in het leven roept 0.23 7.40 in: We hebben het over de kroongetuige voorbereidingshandelingen onafhankelijkheid rechter ter controle van uitvoerende macht 12.45 uit: voldoen aan strenge eisen 6.42 13.13 in: Want als het OM 13.33 uit: te ondermijnen 0.20 14.05 in: Vr: Maar dat uitrekken 15.26 uit: minister van politie alleen maar 1.21 15.35 in: Ik vind hem 18.50 uit: zou je zo kunnen zeggen, ja 3.15 20.27 in: Vr: Goed, we concludeerden 21.19 uit: even naar luisteren 0.52 13.30 NB 100350.2. kroongetuigen toespraak Gonsalves. in: Dames en heren we kunnen toch (stukje toespraak over landelijke ......) uit: Europese samenwerking op dit gebied. 1.14. tekst 4. We vroegen aan Gonsalves of er eigenlijk wel voldoende politieke steun is vanuit het parlement voor wat hij hier bepleit. NB 101346.3. interview Gonsalves. in: Uit de parlementaire reactie is mij niet gebleken dat daar bezwaren tegen bestaan uit: over de kwaliteit hoe dat onderzoek zou moeten worden verricht. We laten dat gedeelte uit Uw toespraak even horen. 2.22. NB 100350.3. kroongetuigen toespraak Gonsalves. in: Naast centralisering (proactief) vervolg interview (1.01 in: Dat is nogal wat wat U daar voorstelt) (loopt nog door tot 29.30) uit: in de gaten gehouden moeten worden. 4.42. NA 239892 Glastra van Loon in: 23.15 !!!!!BEGINNEN MET DIT UITZOEKEN!!!! uit: 40.20 AFKONDIGING: rapport van de commissie-Donner over het functioneren van het openbaar ministerie. De machtsstrijd tussen het Openbaar Ministerie en de politie zal waarschijnlijk pas echt goed losbarsten als de commissie Donner volgende week zal pleiten voor een OM dat sterker staat tegenover de politie. " />

Argos

De Erfenis Van Hirsch Ballin

Argos

De Erfenis Van Hirsch Ballin

De erfenis van Hirsch Ballin. De manier waarop Hirsch Ballin het kwaad probeerde te bestrijden.
Met aan het woord:
- mr. J.F. Glastra van Loon, ooit staatssecretaris van Justitie, tegenwoordig Eerste Kamerlid voor D66, maar ook emeritus hoogleraar in de rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam: Wetten, die tijdens Hirsch Ballin tot stand zijn gekomen, geven ongecontroleerde bevoegdheid aan politie en Justitie. Bijvoorbeeld De Kroongetuige-regeling.
- Hirsch Ballin voor 'onconventionele' middelen ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Veel juristen bekritiseren kwaliteit van aangereikte middelen.
- Gonsalves is van mening dat je bereid moet zijn om iets in te leveren van de rechtsbescherming bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad.
- Glastra van Loon is voor een parlementaire enquête naar de manier waarop wij in Nederland op het ogenblik de criminaliteit bestrijden.


-----
Draaiboek Argos en De Erfenis Van Hirsch Ballin.

Kopfragmenten:
NB 99352.1. Kopband Hirsch Ballin, Gonsalves, H.B., Jitta, H.B, Northolt, H.B., Bolkestein, HB.
in:
uit: te ontheffen. 4.15.
+ muziek 1.00.

tekst 1.
Vorige week vrijdag, ongeveer om deze tijd, trad minister Hirsch Ballin, van Justitie af. Directe aanleiding de IRT-affaire. Het Inter Regionaal Recherche Team Noord-Holland- Utrecht, voortgekomen uit zijn war on crime, maar verworden tot een ongeleid projectiel. Maar er is meer te zeggen over de periode Hirsch Ballin en over de manier waarop deze bezorgde studeerkamergeleerde het kwaad probeerde te bestrijden.
Hier in de studio zit mr. J.F. Glastra van Loon, ooit staatssecretaris van Justitie, tegenwoordig Eerste Kamerlid voor D66, maar ook emeritus hoogleraar in de rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. En één van de auteurs van een recent verschenen boekje ter evaluatie van de periode Hirsch Ballin, getiteld "Strafrecht onder vuur".
Hoe zou u in tien woorden de periode Hirsch Ballin typeren?

NA 239892 Glastra van Loon
1.28 in: Overijverig in het streven
3.33 uit: concurrent de wereld uit te helpen 2.05
4.24 in: De kroongetuigenregeling
congres in Nijmegen
5.11 uit: stukje uit zijn toespraak 0.47
2.52

NB 101346.1. toespraak Hirsch Ballin
in: De openbare discussie
(over aantallen criminele organisaties.)
uit: in te zetten, zoals de kroongetuigen. 1.53.

tekst 2.
Onconventionele opsporingsmethoden, zoals de kroongetuigenregeling, zoals Hirsch Ballin die nog zo graag door de Kamer had laten goedkeuren. Kroongetuigen, bedreigde, zelf uit de criminele wereld afkomstige getuigen, die in ruil voor politiebescherming hun maten willen verlinken aan de Justitie. Onconventioneel en omstreden, maar volgens Hirsch Ballin nodig gezien de enorme toename van het aantal misdaadorganisaties.
Maar juist met die aantallen, zo werpen de critici tegen, juist met die aantallen misdaadorganisaties word zo raar gegoocheld. Eerst waren het er wel vijfhonderd, toen 98 en nu heeft de minister het weer over slechts enige tientallen?

NB 100350.1. kroongetuigen.
Hirsch Ballin.
in: Uiteraard zijn die aantallen verschillend
(geeft één zin over getallen, daarna riedel over hoe erg het allemaal is en dat het allemaal gebagatelliseerd wordt, ook voor U microfoon. Uit kritiek op Leijten, Kelk etc. Cijfers zijn niet zo belangrijk. Geen betrouwbaar meetinstrument. Ik zal de laatste zijn om de waarborgen voor eerlijk proces op te offeren. De kwaliteit
uit: uit Uw toespraak. 5.56.

NB 101346.2. toespraak Hirsch Ballin
in: In de nu afgesloten kabinetsperiode
uit: Een criminele organisatie kan namelijk niet voorkomen dat één van haar leden uit wroeging of berekening eruit stapt en overloopt naar dienstverlening aan Justitie.
vervolg interview.
1.40 in: U geeft met dit stukje uit Uw toespraak aan dat U verwacht dat het voor criminelen aantrekkelijk wordt
(wat is het belangrijkste de bescherming of de aantrekkelijkheid van het overlopen? Eerste doel is de opsporing van de centrale figuren. Hoe voorkomt U dat U speelbal wordt van het criminele milieu? Ik begrijp Uw vraag niet.
uit: om een combinatie van informatie. 4.42.

tekst 3.
De Nijmeegse hoogleraar Tak (een van de initiatiefnemers van het congres) is uitgesproken voorstander van de invoering van een kroongetuigenregeling. Maar wie gaat nu eigenlijk bepalen of een getuige in aanmerking komt voor bescherming en vooral ook wie gaat bepalen of hij dat blijft?

NB 103000.1. TAK !!!!!MET DE HELFT INKORTEN!!!!.
in: Ja, dat zal hoogstwaarschijnlijk een kwestie worden voor een onafhankelijke commissie
uit: in omvang zal afnemen. >> 5.07.

NA 239892 Glastra van Loon
5.28 in: Een beetje minder dood
6.02 uit: uit de erfenis van de minister 0.34
6.03 in: Ja, dit is een van de voorbeelden
kroongetuige
6.26 uit: in het leven roept 0.23
7.40 in: We hebben het over de kroongetuige
voorbereidingshandelingen
onafhankelijkheid rechter ter controle
van uitvoerende macht
12.45 uit: voldoen aan strenge eisen 6.42
13.13 in: Want als het OM
13.33 uit: te ondermijnen 0.20
14.05 in: Vr: Maar dat uitrekken
15.26 uit: minister van politie alleen maar 1.21
15.35 in: Ik vind hem
18.50 uit: zou je zo kunnen zeggen, ja 3.15
20.27 in: Vr: Goed, we concludeerden
21.19 uit: even naar luisteren 0.52
13.30

NB 100350.2. kroongetuigen toespraak Gonsalves.
in: Dames en heren we kunnen toch
(stukje toespraak over landelijke ......)
uit: Europese samenwerking op dit gebied. 1.14.

tekst 4.
We vroegen aan Gonsalves of er eigenlijk wel voldoende politieke steun is vanuit het parlement voor wat hij hier bepleit.

NB 101346.3. interview Gonsalves.
in: Uit de parlementaire reactie is mij niet gebleken dat daar bezwaren tegen bestaan
uit: over de kwaliteit hoe dat onderzoek zou moeten worden verricht. We laten dat gedeelte uit Uw toespraak even horen. 2.22.
NB 100350.3. kroongetuigen toespraak Gonsalves.
in: Naast centralisering (proactief)
vervolg interview
(1.01 in: Dat is nogal wat wat U daar voorstelt)
(loopt nog door tot 29.30)
uit: in de gaten gehouden moeten worden. 4.42.

NA 239892 Glastra van Loon
in: 23.15
!!!!!BEGINNEN MET DIT UITZOEKEN!!!!
uit: 40.20

AFKONDIGING:
rapport van de commissie-Donner over het functioneren van het openbaar ministerie.
De machtsstrijd tussen het Openbaar Ministerie en de politie zal waarschijnlijk pas echt goed losbarsten als de commissie Donner volgende week zal pleiten voor een OM dat sterker staat tegenover de politie.

advertentie