>--0.04(muziek)-- 2.20 "Ook wij zijn voor veilige dijken" Fragment Aad Bos over Brakel in: In Brakel uit: te wachten staat? 0.24 (Uit: het boekje 'Atilla op de bulldozer', verschenen in oktober 1990) "> >--0.04(muziek)-- 2.20 "Ook wij zijn voor veilige dijken" Fragment Aad Bos over Brakel in: In Brakel uit: te wachten staat? 0.24 (Uit: het boekje 'Atilla op de bulldozer', verschenen in oktober 1990) " />

Argos

Dijkverzwaring

Argos

Dijkverzwaring

Interview van Gerard Legebeke en Rudie van Meurs met heemraad (dagelijks bestuurder) van het waterschap de Grote Waard in Klaaswaal de heer Huib Dane over de geschiedenis van de dijkverzwaring in Nederland.
De andere gesprekspartners zijn Ir. Wim Korf, hoge ambtenaar bij Rijkswaterstaat in Utrecht, en Mr. Theo Sandberg, advocaat te Rotterdam.
Onderwerp van gesprek is de geschiedenis van de dijkverzwaring. En vooral: waarom is het misgegaan met de dijkverbetering langs de Nederlandse rivieren? En wie is de 'schuld' van dit alles.
In dit uur Argos is ook te horen een gesprek met boer Krieken uit Herwijnen en een gesprek van Elles de Bruin met minister Margreeth de Boer.

-----------
Persbericht
Minister de Boer: milieu inspraak moet van kracht blijven bij grote infrastructurele projecten

Bij de aanleg van de Betuwelijn, de Hoge Snelheidslijn (HSL) en de uitbreiding van Schiphol moet de Milieu Effect Rapportage (MER) in alle gevallen van kracht blijven. Dat zegt minister De Boer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in Argos. De minister gaat in de uitzending in op de vertragende rol die de milieubeweging zou hebben gespeeld bij de verbetering van de dijken in Nederland.

Minister De Boer zegt in Argos over de dijkverzwaring in Nederland: "Op dit ogenblik heb ik eerder zorg dat we doordraven in zo snel mogelijk aanleggen zonder rekening te houden met het milieu".
Ook in de toekomst, bij andere grote infrastructurele projecten zoals de Betuwelijn, de HSL en Schiphol moet de milieu-inspraak onverkort van kracht blijven, aldus De Boer: "Wat mij betreft blijft de Wet op de Ruimtelijke Ordening geheel in stand, compleet met de Milieu Effect Rapportage. Ik ben ervan overtuigd dat de huidige wetgeving met de inspraakprocedures heel goed kan werken, en dat we die in stand moeten houden." Door de watersnood lijkt er in Nederland een stemming te ontstaan om milieubezwaren minder gewicht te geven. Minister De Boer ziet daarin "absoluut geen" aanleiding om de wet te veranderen.

------------

Draaiboek

Kop fragmenten:
in: Nederland heeft een lange historie
(Hierin zitten kopfragmenten; zie hier direct onder; eindigend met tekst Elles; zie hieronder)
uit: (Elles) moeten verlaten 3.51
(muziek tot 4.08)

kopfragment Kok
in: Nederland heeft een lange historie
uit: in de weg staan 0.39

kopfragment Van Reij
in: Als't over de veiligheid van de burger gaat geen MER-procedures
uit: naar mijn collega's 0.31

kopfragment De Boer
in: Het is natuurlijk zo
bang prachtige rivierenlandschap kapotmaken
artikel 66 van de wet op de ruimtelijke
ordening
uit: in deze situatie wil ik dat 0.37

kopfragment Van Rey
in: Ik denk dat
uit: we zien nu het resultaat 0.20

Tekst
Kamerlid voor de VVD, de heer Jos van Rey. Hij wijst Ria Beckers en de milieubeweging aan als schuldigen voor de slechte toestand van de dijken in Nederland. Kort daarna werd het gezin Beckers telefonisch bedreigd. Ook andere woordvoerders van milieugroepen lastig gevallen. Van Rey heeft aan mevrouw Beckers inmiddels zijn excuses aangeboden.
U begrijpt het al, Argos gaat deze week over de schuldvraag.
Is er iemand verantwoordelijk voor de noodtoestand die deze week ontstond als gevolg van het hoge water?
Kort nadat het Kamerlid Van Rey zijn gebrek aan historische kennis demonstreerde, namen anderen zijn beschuldiging over. De milieumensen hebben het gedaan. Maar de wereld zit wat complexer in elkaar.

In de studio van de VPRO zitten drie gasten die ieder vanuit hun eigen discipline de echte achtergronden van de rivieren in het dijkenland kennen.
De advocaat Theo Sandberg. Hij was een van de eerste juristen die optrad in procedures tegen een waterschap. Het ging over de afbraak van het dorp Brakel in de Bommelerwaard aan het begin van de jaren zeventig. Honderd huizen moesten verdwijnen voor de aanleg van een nieuwe dijk. Misschien is toen wel de basis gelegd voor het protest tegen de waterschappen dat later ontstond.
Ook aanwezig is ir. Wim Korf, topambtenaar bij de Bouwdienst, dat is de denktank van Rijkswaterstaat. Hij doorbrak traditionele rolpatronen en wierp zich op als intermediair om de slechte verhoudingen tussen waterschappen en milieubeweging te herstellen.
Derde gast is dr.ir Huub Dane, heemraad bij het waterschap De Groote Waard in Klaaswaal. Een heemraad is zoiets als een wethouder van een gemeente. Dane herinnert zich ooit zijn eerste bestuursvergadering als heemraad: 'Het was alsof ik door een telescoop in de tijd terugkeek. Ik zag deftige heren van boven de vijftig en om twaalf uur kwam de port op tafel', zei hij in een interview met de Dijkenkrant.

Argos-redacteuren Gerard van Legebeke en Rudie van Meurs praten met hen. Beiden woonachtig in het rivierengebied. Van Meurs heeft zojuist met tegenzin op bevel van de mobiele eenheid zijn dijkwoning moeten verlaten.

Persoonlijke aanval, staaltje van demagogie, van VVD- Kamerlid Van Reij die volgende dag zelfs de steun kreeg van VVD-fractieleider Bolkestein.

MER-procedures vanaf 1 september pas van kracht; dus kan helemaal geen invloed hebben gehad op eventuele vertraging

Rijkswaterstaat heeft de supervisie over de dijkverzwaring
Januari 1991. De heer Beverloo, een directeuren van de directie Gelderland van Rijkswaterstaat

Beverloo-Rijkswaterstaat:
in: Primair is veiligheid
(diepe polders
(de slechtste als eerste aangepakt)
uit: aanwezig is 1.21

Het hele dijkverzwaringsproject gaat 2 miljard kosten en tot het jaar 2000 duren.

Commissie-Becht 1977, dijkverzwaring niet ten koste van het landschap; uitgekiende ontwerpen.
1984: nieuwe norm Rijkswaterstaat, onaantastbaar.

Waarom moesten die milieu- en landschapsbeschermers nu zo nodig protesteren.
Jos Ebben, voorzitter van de Belangenvereniging De Ooyse Dijken. Ik trok met hem de Ooypolder in waar niet lang daarna een stuk dijk verbeterd zou gaan worden. Maar kort bij het dorp ligt ook een nieuw stuk dijk, een stuk dat al verzwaard is. Ebben neemt me eerst mee naar dat stuk om duidelijk te maken waarom zijn actiegroep zich zo druk maakt om die dijkverzwaring.
Bij het dorpje Erlecom in de Ooypolder bij Nijmegen, op een dijkgedeelte dat al verzwaard is. (januari 1991, ook hoogwater, het water klotst tegen de voet van de dijk)

Fragment Jos Ebben/Erlecom/nieuwe dijk
in: Dit is in 1988 uitgevoerd
urgent
uit: betonnen wal 1.48
(muziekbrugje)
in: Hier
uit: creëer je natuurlijk wel gevaarlijke situaties 3.40
Klachten over achterstallig onderhoud aan de dijken, toen al, vier jaar geleden, en nog wel door zo'n vermaledijde milieu-actievoerder. Verwaarlozing, “want we nemen die dijken binnenkort toch helemaal op de schop"

Vader en zoon van Krieken
De oude Van Krieken
boer Van Krieken
in: Ik heb het in '26 ook meegemaakt
ruilverkaveling
uit: 35 jaar geleden? Ja 2.24

Het kan ook anders
Dijkgraaf Van Leeuwen
in: Goedemorgen meneer Van Leeuwen
uit: die veiligheid zal ik steeds centraal stellen 4.45

NB 99766 minister De Boer in NOVA
in: Het is natuurlijk zo
uit: in deze situatie wil ik dat 0.37

interview minister De Boer
in: Vr: Minister De Boer
uit: dank u wel, geen dank 7.04

Kekerdom, december 1990. Manifestatie op de dijk tegen de manier waarop Rijkswaterstaat de dijken daar wil verhogen.
Echt het hele dorp is uitgelopen, compleet met dweilorkest.
Jos Ebben, voorzitter van de Belangenvereniging De Ooyse Dijken. (Uit VARA-programma Faktor 5, uitz. 24-1/91)

Kekerdom/manifestatie
in: Beste mensen
uit: dat het anders kan >>--0.04(muziek)-- 2.20

"Ook wij zijn voor veilige dijken"

Fragment Aad Bos over Brakel
in: In Brakel
uit: te wachten staat? 0.24
(Uit: het boekje 'Atilla op de bulldozer', verschenen in oktober 1990)

advertentie