Argos

Piramidespel "Titan"

Argos

Piramidespel "Titan"

Argos bericht hoe Duitse 'managers', omringd door grimmige bodyguards, onder de naam 'Titan' duizenden mensen naar wisselende, geheime plaatsen in Nederland lokken voor het zogenaamde 'piramidespel'. Bezoekers worden geronseld, onder druk gezet en misleid. Het spel is gebaseerd op het verboden kettingbrief-systeem waarmee tienduizenden guldens te verdienen zouden zijn. De organisatie werft de laatste tijd vooral onder gehandicapten, die gemakkelijk te beïnvloeden zijn. Wie eruit wil stappen, wordt al dan niet fysiek bedreigd. In Duitsland zijn al arrestaties verricht.
Argos over de exploitatie van hebzucht en argeloosheid.

---------
Persbericht:
'Piramidespel' Titan "Criminele Organisatie"

De Duitse organisatie Titan, die zich in Nederland bezighoudt met het verboden piramidespel, ronselt de laatste tijd bewust onder dove mensen. De doven worden uitgenodigd bijeenkomsten te bezoeken op geheim gehouden plaatsen, waar ze vervolgens onder druk worden gezet duizenden guldens in te zetten.
Dat meldt Argos. Argos meldt ook dat Titan deelnemers intimideert en met geweld bedreigt. Het openbaar ministerie in Zwolle gaat onderzoeken hoe tegen de organisatie kan worden opgetreden.

Fred Hofstede, interim-manager bij de overkoepelende organisatie voor doven, NEDO, omschrijft in de Argos-uitzending het exploiteren van de groep dove mensen als ronduit "walgelijk" .
Hofstede: "Dove mensen zijn de verst achtergebleven groep. Ze kunnen nauwelijks voor hun rechten opkomen en zijn heel makkelijk te beïnvloeden".
Het piramidespel is gebaseerd op het zogenaamde kettingbrief-systeem, dat in Nederland al in 1935 verboden is na een uitspraak van de Hoge Raad. Deelnemers wordt verteld dat ze in korte tijd rijk kunnen worden. De Duitse organisatie Titan organiseert onder steeds wisselende namen (Jump en Take Off) bijeenkomsten op tientallen plaatsen in Nederland.
Het VPRO-radioprogramma Argos ontdekte dat vooral dove mensen het slachtoffer zijn van Titan. De Argos-verslaggevers bezochten een bijeenkomst in Zwolle, waar ze tientallen dove mensen ontmoetten, die vaak een lening aangaan om zich de organisatie binnen te kopen. Ook in Duitsland heeft Titan het gemunt op dove mensen. De Hamburgse advocate Jutta Heck zegt in Argos dat ze onder haar cliënten minstens vijftig dove mensen heeft die door de organisatie zijn opgelicht.
Het piramidespel is ooit in Duitsland begonnen. In Berlijn is bij de politie inmiddels een speciale dienst opgericht, AG Schneeball. De chef van deze dienst, de heer Hegener, zegt in Argos: "Het gaat hier om een criminele organisatie die zich bedient van oplichting, bedreiging en geweld. Het heeft duidelijk te maken met het witwassen van zwart geld. Van de omzet van 800 miljoen mark, verdwijnt 150 miljoen mark in de zakken van de zogenaamde 'managers'. Naar 1500 mensen die bij Titan betrokken zijn, hebben wij inmiddels een onderzoek ingesteld. De eersten komen binnenkort voor de rechter". Volgens Hegener is de laatste jaren het spel geëxporteerd naar onder meer Nederland, Denemarken, Frankrijk en Zwitserland.
Volgens ambtenaar De Roo van het ministerie van justitie in Den Haag is het duidelijk dat piramidespelen vooral door de organisatoren worden opgezet om zelf zoveel mogelijk geld te verdienen. Het is verboden, maar de reden dat er nauwelijks tegen wordt opgetreden is een kwestie van 'prioriteit', zegt hij in het radioprogramma. Ook De Roo brengt organisaties als Titan in verband met het witwassen van zwart geld.
De Zwolse officier van justitie, mevrouw Vermeulen, kondigt in Argos aan dat het Openbaar Ministerie de komende dagen met politie en het ministerie zal overleggen hoe tegen Titan kan worden opgetreden. De laatste weken zijn diverse klachten binnengekomen van mensen die zeggen gedupeerd te zijn en opgelicht.
In de Argos uitzending komen ook een aantal ex-managers van Titan aan het woord die door bodyguards van de Duitse top van Titan in een hotel een tijdlang zijn vastgehouden en met geweld zijn bedreigd.

--------

Inleidende teksten:

Tekst 1
Een panische ex-medewerker van de organisatie Titan. Titan: een organisatie die zich bezighoudt met een zogenaamd piramidespel, gebaseerd op de aloude principes van de kettingbrief. Als de keten verbroken wordt stort alles in elkaar. Bij Titan gaat het niet om briefkaarten maar om geld, om miljoenen. Tienduizenden Nederlanders doen hier wekelijks aan mee. In de weekends komen ze op geheim gehouden plaatsen bijeen. Ze verzamelen zich in restaurants en hotels met slechts een doel: rijk worden.

Het is geen gokspel, het is een sneeuwbal van gek gemaakte mensen. Achter Titan staat een duistere organisatie, afkomstig uit Duitsland, die zich bedient van intimidatie, bedreiging en geweld
Ook een organisatie die het vooral gemunt heeft op kwetsbare groepen, op doven en andere mensen die gemakkelijk te beïnvloeden zijn

In Argos vandaag de zoektocht naar de werkelijke achtergronden van Titan. Een organisatie die volgens de wet verboden is. In Duitsland is justitie begonnen Titan aan te pakken. In Nederland slaagt de organisatie er nog elke week in duizenden mensen geld afhandig te maken.

Tekst 2
Niemand wil iets zeggen over wat er binnen gaat gebeuren. We blijven aandringen, maar al snel komen er een paar breedgeschouderde mannen op ons af. We mogen niet naar binnen, zeggen ze in het Engels.

Tekst 3
We lopen toch weer naar een nieuwe bezoeker om hem een vraag te stellen. De bodyguards van Titan komen onmiddellijk achter ons aan.

Tekst 4
We gaan weg. We komen toch niet meer binnen. Wel komen we in contact met iemand die wil praten over Titan. Hij is begin deze maand aanwezig geweest op een bijeenkomst in Assen. Zijn naam wil hij niet noemen, omdat hij bang is. Hij vertelt hoe het begon.

Tekst 5
Een fragment uit een reportage van de Duitse televisiezender RTL-2, die heimelijk opnames maakte op een Titan-bijeenkomst. Onze informant die Titan in Assen bezocht, heeft aan het begin van de bijeenkomst al zijn twijfels, maar uiteindelijk overreedt zijn partner hem te blijven. In de pauze krijgt hij een contract voorgelegd, of in ieder geval iets wat daar op lijkt.

vervolg tekst 5
Na de pauze wordt het systeem van Titan op een groot diascherm uitgelegd. Het systeem, hoe je in korte tijd gigantisch rijk kan worden. Iedereen moet een inlegsom betalen. Een deel daarvan gaat naar de organisatoren als zogenaamde 'organisatiekosten'. De nieuwkomer maakt pas winst als hij zelf minstens vier nieuwe deelnemers binnen brengt. Van hun inleg krijgt hij een gedeelte als provisie. En ook verdient hij aan alle volgende nieuwkomers. Zo stijg je langzaam in de piramide. De echte winstmakers zijn degenen aan de top van de organisatie, die het systeem zijn begonnen. Voor de mensen lager in de piramide is er een groot probleem. Om winst te maken mag de keten niet worden doorbroken: er moeten steeds nieuwe mensen bij komen.
Om de spanning op te voeren wordt de hoogte van het inlegbedrag tot het eind van de avond geheim gehouden, vertelt onze informant.

Tekst 6
Onze informant heeft Titan een keer bezocht, daarna nooit meer. Die ene keer heeft er wel voor gezorgd dat hij zo bang is geworden, dat hij alleen met ons wilde praten als we zijn stem zouden vervormen. Bang, omdat hij het contract heeft ondertekend om te zwijgen. Bang voor represailles en intimidatie.
Als je wel meedoet aan Titan, kun je promoveren tot zogenaamde 'manager'. Dan zit je hoger in de piramide en word je getraind om mensen de organisatie binnen te praten.
Titan heeft voor hen een speciale handleiding opgesteld.
Een fragment:
"Wel uitnodigen: arbeiders, ambtenaren en kleine ondernemers.
Niet uitnodigen: scholieren, studenten en werklozen."
We praten met twee ex-managers van Titan. Ook hun stem is vervormd. De twee hebben de organisatie begin deze maand verlaten. Uit onvrede over de werkwijze van Titan. De druk werd te groot.

Tekst 7
De ex-managers van Titan moesten druk uitoefenen op mensen om ze bij de club te halen. Maar ook zijzelf stonden onder druk van de organisatie. Op een gegeven moment was de maat vol en haakten zij en nog dertien andere managers af. Begin september belegden zij een bijeenkomst in hotel Van der Valk in het Drentse Spier.

Tekst 8
Terug naar de Titan-bijeenkomst in de IJsselhallen in Zwolle, waar onze verslaggevers niet binnen mochten. Wel binnen op die avond was Martin - zijn achternaam wil hij niet noemen - binnen met zo'n duizend anderen. Martin was uitgenodigd om mee te gaan met zijn zus en zijn zwager, die beiden doof zijn. En zij waren niet de enige doven in daar in Zwolle, ontdekte Martin.

Tekst 9
Fred Hofstede is interim-manager bij de Overkoepelende organisatie voor Doven, NEDO. Hij is geschokt als wij hem het verhaal voorleggen.

Tekst 10
In Berlijn heeft de politie een speciale dienst in het leven geroepen om Titan en vergelijkbare organisaties op te rollen. De nieuwe dienst heet AG Schneebal. Aan het hoofd staat de heer Hegener. Sinds oktober vorig jaar treedt hij hard op tegen elke poging een nieuw piramidespel op te zetten. Maar niet alle Duitse deelstaten volgen hetzelfde beleid. Zo doet zich de situatie zich voor dat in Berlijn spelen als Jump en Titan te vuur en te zwaard worden bestreden, terwijl in Ham-burg niet wordt ingegrepen. Hegener in Berlijn zegt dat wekelijks 150 duizend mensen in de Bondsrepubliek de lokroep van de rattenvangers niet kunnen weerstaan.

Tekst 11(vertaling)
Hier in Berlijn hebben we de verantwoordelijken voor Jump, dat later overging in Titan, opgepakt, vertelt politiechef Hegener. Hun huizen en auto's zijn doorzocht. Tweehonderdduizend Duitse Mark zijn daarbij in beslag genomen. Behalve de organisatoren zijn ook deelnemers die weer andere mensen werven, strafbaar. Naar 1500 mensen is een onderzoek ingesteld. Volgens ons is het een criminele organisatie, die zich bezig houdt met economische delicten. Mensen worden onder druk gezet, afgeperst en bedreigd. En er is duidelijk sprake van het witwassen van zwart geld. De totale omzet is 800 miljoen Duitse Mark. 150 miljoen daarvan is winst voor de organisatie en wordt buiten de greep van de fiscus gehouden.
Aldus de Berlijnse politiechef Hegener.
Binnenkort hoopt de Berlijnse justitie de eerste mensen voor de rechter te brengen. Politiechef Hegener pleit voor een gezamenlijke operatie door politie en justitie in Europa.

Mevrouw Jutta Heck is advocate in Hamburg. Ze heeft inmiddels tachtig clienten die zich door Titan opgelicht en misleid voelen. Ze is bezig met een proefproces tegen Titan en voorganger Jump. Opmerkelijk genoeg zijn de helft van haar tachtig Titan-clienten doven. Speciaal onder deze groep doven ronselt Titan actief in Duitsland, ontdekte advocate Heck.


TEKST 12(vertaling)
In het management van de organisatie zit een dove manager die entree had bij de vereniging van doven, vertelt advocate Jutta Heck. Een gemakkelijk te beïnvloeden groep en gemakkelijk lid te maken. Jutta Heck vindt het schandalig dat dove mensen worden geëxploiteerd. Doven zijn volgens haar niet of nauwelijks in staat het systeem te doorgronden. De meeste van haar dove cliënten zijn door Titan in grote financiële problemen gekomen.
Verschillende van cliënten van de Hamburgse advocate - en ook zijzelf - zijn bedreigd door Titan. In Duitsland is het in sommige gevallen zelfs tot heel extreme vormen van bedreiging gekomen, vertelt Heck.

Tekst 13(vertaling)
Clienten, onder wie ex-managers van de organisatie, hebben de Hamburgse advocate verteld dat ze bedreigd zijn. Ze durfden niet meer naar huis. Maar in Duitsland is een nog extremer voorbeeld van bedreiging door Titan bekend, vertelt advocate Heck.Tekst 14(vertaling)
Iemand is door Titan gegijzeld en met een wapen bedreigd. Hij moest zich uitkleden en is vervolgens naakt over een veld gejaagd. De Duitse advocate heeft dat gehoord van getuigen en uit de media.

In Nederland komen bij de politie regelmatig telefoontjes binnen van verontruste bezoekers van Titan. Ook de afdeling Kansspelen op het ministerie van Justitie is al verschillende keren gealarmeerd. Ambtenaar De Roo van die Justitie-afdeling legt ons uit dat het eigenlijk heel simpel ligt met het piramide-systeem.

Tekst 15
Een kwestie van prioriteiten. Wat doet bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie in Zwolle. De Zwolse officier van justitie, mevrouw Vermeulen, heeft de afgelopen dagen druk overlegd met de politie, het stafbureau van het Openbaar Ministerie in Den Haag en met het ministerie van justitie. Maar dat is pas gebeurd nadat ze door ons op de hoogte is gebracht van de geheime bijeenkomsten van Titan in de Zwolse IJsselhallen.
Officier van Justitie Vermeulen.

tekst 16
Na lang zoeken komen we achter het nummer van de hoogste Titan--chef voor Nederland, Guzman. We bellen met hem.

Het is niet voor het eerste dat in Nederland een dergelijk piramidespel de kop opsteekt. Eigenlijk ieder jaar weer nieuwe organisatie. Coin Liberte
Meneer Wouters uit Didam heeft begin van dit jaar in het programma Kassa van de VARA al gewaarschuwd voor de werkwijze van dergelijke organisaties. Toen ging het om Take-Off. Duizenden inwoners van Didam zijn daar slachtoffer van geworden. Daarnaast zijn namen als Top, Life, ect. bekend.
Meneer Wouters belegde een bijeenkomst voor de gedupeerden van Take Off. Zij hebben allen duizenden guldens kwijtgeraakt. 3300 gulden inleg.
Zijn er overeenkomsten:

Al eerder opereerde de Duitse organisatie vanuit het Postiljon Motel in Zwolle en het bekende lokale etablissement Wientjes bij het Zwolse station. Titan is daar verwijderd nadat de directies argwaan kregen.

advertentie