Argos

Luchthaven Maastricht

Argos

Luchthaven Maastricht

Vorig jaar ging de Tweede Kamer akkoord met de uitbreiding van Luchthaven Maastricht. Het verlieslijdende vliegveld mocht een nieuwe oost-westbaan aanleggen. Uit een vorige maand uitgelekt rapport blijkt nu dat het vliegveld nooit uit de rode cijfers zal komen zonder nachtvluchten. En juist tegen die nachtvluchten ageren burgers en actiegroepen al vijftien jaar. het kabinet beslist binnenkort. Argos gaat vandaag over gesjoemel met cijfers, over verbeten actievoerders en over twijfels in politiek Den Haag.

-------
Persbericht

D'66: oost-westbaan luchthaven Maastricht op de helling

D'66-Tweede Kamerlid Van het Riet wil de hèle uitbreiding van de luchthaven Beek bij Maastricht opnieuw ter discussie stellen. Dat zegt de woordvoerster van D'66 voor luchtvaartzaken in het VPRO-radioprogramma ARGOS (radio 1, 20 oktober). D'66 wil daarmee ook het besluit terugdraaien om op Beek een nieuwe oost-westbaan aan te leggen. Dat besluit werd een jaar geleden door de Tweede Kamer aangenomen, overigens met steun van de beide coalitiepartners VVD en PvdA.

Van het Riet komt tot deze opvatting op grond van het eindrapport van de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam, dat vorige maand uitlekte. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekte een jaar geleden - direct na de beslissing over de nieuwe oost-westbaan - een onderzoeksopdracht aan SEO. SEO moest de economische perspectieven van de luchthaven Beek onderzoeken, zowel mèt als zònder nachtvluchten. Dat gebeurde mede op verzoek van de Tweede Kamer.
De belangrijkste conclusie in het uitgelekte SEO-rapport: zonder nachtvluchten komt het vliegveld nooit uit de rode cijfers. D'66-Kamerlid Van het Riet noemt die SEO-conclusies in Argos "dramatisch": "Heel tragisch vind ik. Het blijkt namelijk dat pas in 2013 een break even point is, waardoor de luchthaven rendabel kan functioneren. Tot die tijd dus niet. En dat is alleen maar inclusief nachtvluchten. Zonder nachtvluchten, heeft dit rapport geconcludeerd, is er helemaal geen rentabiliteit van de luchthaven. Nooit niet. En dan is die 2013 nog het optimistische scenario. Maar als de economische ontwikkeling nog slechter uitpakt, dan is de voorspelling dat het pas in 2020 is. Dat is pas over 25 jaar.
Het kan alleen met nachtvluchten. En zelfs met nachtvluchten is het de vraag of deze luchthaven rendabel wordt."
Op grond van deze "heel tragische" conclusies vindt Van het Riet dat ook de aanleg van de oost-westbaan weer ter discussie moet komen. "Hoewel de Kamer uiteindelijk met meerderheid geaccepteerd heeft dat de oost-westbaan aangelegd moet worden", aldus Van het Riet. Daar komt voor haar nog eens bij dat de directie van luchthaven Beek zegt: als die nachtvluchten niet mogen, dan hoeft voor ons die oost-westbaan ook niet. Van het Riet: "Moet je dan die honderden miljoenen guldens in die baan steken. Plus de isolatieprojecten en dat soort zaken. Ik vind dat weer ter discussie moet komen staan of die oost-westbaan aangelegd moet worden."

----------
Inleidende teksten:

Tekst 1
Het is 6 oktober, de dag dat het kabinet een besluit zal nemen over het toestaan van nachtvluchten op Vliegveld Beek, oftewel 'Maastricht-Aachen Airport', zoals het tegenwoordig heet. De vereniging 'Vrienden van het vliegveld' congresseert. Een soort sjieke fanclub, die zich op deze belangrijke dag niet onbetuigd wil laten. In de wandelgangen zoemt al snel het laatste nieuws rond: het kabinet heeft de beslissing uitgesteld.
De Tweede Kamer ging een jaar geleden akkoord met de uitbreiding van de verlieslijdende Limburgse luchthaven. Beek mocht een nieuwe oost-westbaan aanleggen, waarop ook grotere vliegtuigen kunnen landen. Vreemd genoeg werd de beslissing over nachtvluchten een jaar uitgesteld. Uit een rapport dat vorige maand uitlekte, blijkt nu dat het vliegveld nooit uit de rode cijfers kan komen zonder nachtvluchten. En juist tegen die nachtvluchten ageren burgers en actiegroepen al zestien jaar. Het kabinet kan ieder moment een beslissing nemen.
Argos vandaag over een 'airport' die er kost wat kost moet komen, over gesjoemel met cijfers, over twijfels in politiek Den Haag. En over verbeten actievoerders.

Tekst 2
Voorzitter Van Zeil van de vereniging 'Vrienden van Maastricht Airport'. Van Zeil, oud-staatssecretaris van Economische Zaken voor het CDA, en oud-burgemeester van Heerlen. Hij probeert met zachte hand de actievoerders weg te krijgen. Tevergeefs, want zo hardnekkig als een zware lobby vanuit het Limburgse provinciebestuur en bedrijfsleven al jaren probeert de uitbreiding van de luchthaven er door te drukken, zo hardnekkig zijn ook de tegenstanders. Huub Bemelmans van de Limburgse Milieufederatie legt uit waarom.

Tekst 3
Wim Willems van de vereniging 'Geen uitbreiding vliegveld Beek'. Het gevecht tegen die uitbreiding spitste zich in het verleden al snel toe op de nachtvluchten. In de jaren tachtig mochten vliegtuigen een tijdlang 's nachts op Beek landen en opstijgen. Maar na verschillende rechterlijke uitspraken, die in eerste instantie door provinciebestuur en kabinet werden genegeerd, kwam er uiteindelijk in 1991 een verbod op nachtvluchten voor het Limburgse vliegveld. En nu, nu begint de hele kwestie weer opnieuw.
Wim Willems.

Tekst 4
De protesten tegen luchthaven Beek beperken zich niet tot Nederland. Ook in het aangrenzende deel van België hebben honderden bezwaar aangetekend tegen de uitbreiding.
Daarom belegt de Nederlandse Rijksluchtvaartdienst ook daar hoorzittingen. Bijvoorbeeld op 28 maart van dit jaar in het Belgische plaatsje Lanaken. Aanwezig daar was ook de burgemeester van de Belgische gemeente Riemst. De burgemeester heeft niet zoveel vertrouwen in dit soort Nederlandse inspraakrondes.

U luistert naar Radio 1, VPRO Vrijdag, het programma Argos. Argos gaat vandaag over de discussie rondom de uitbreiding van Vliegveld beek, met een nieuwe Oost-West baan en eventuele nachtvluchten. Het kabinet neemt daarover binnen afzienbare tijd een beslissing.
In de discussie over de uitbreiding van luchthaven Beek wordt voortdurend geschermd met het argument van de werkgelegenheid. Het vliegveld zou een motor zijn voor de Limburgse economie en voor een groot aantal nieuwe banen zorgen. De Limburgse Milieufederatie vroeg de Wetenschaps Winkel van de universiteit van Maastricht dat werkgelegenheidseffect te onderzoeken. Huub Bemelmans van de Milieufederatie over de uitkomsten van het onderzoek.

Tekst 6
We nemen de proef op de som en stappen op het industrieterrein bij het vliegveld de loods van transporteur Frans Maas binnen. Overal liggen stapeltjes witte badkamertegeltjes. Maar de directeur van het bedrijf wil niet met ons praten.

Tekst 7
Huub Bemelmans.

Tekst 8
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaf een jaar geleden, direct na de beslissing over de nieuwe oost-westbaan, een onderzoeksopdracht aan de Stichting Economisch Onderzoek (SEO), verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. SEO moest de economische perspectieven van de luchthaven Beek onderzoeken, zowel mèt als zònder nachtvluchten. Vorige maand lekte het eindrapport van SEO uit. Belangrijkste conclusie: zonder nachtvluchten komt het vliegveld nooit uit de rode cijfers. Worden nachtvluchten wel toegestaan, dan voorspelt SEO dat er in 2010 quitte wordt gedraaid, en dat de luchthavenactiviteiten 8200 banen gaan opleveren.
We vragen SEO om commentaar op het uitgelekte rapport. Maar daar wil niemand reageren, zolang het stuk niet officieel naar buiten is gebracht.
Huub Bemelmans van de Limburgse Milieufederatie zet grote vraagtekens bij de uitkomsten van het Amsterdamse onderzoeksinstituut.

Tekst 9
We vragen ook een reactie over het SEO-rapport aan D66-Tweede Kamerlid Van het Riet. Zij is woordvoerster van haar partij over luchthavens en luchtverkeer. Wat vindt zij van de conclusies van SEO.

Tekst 10
D66-Kamerlid Van het Riet wil de hèle uitbreiding van luchthaven Beek opnieuw in de Kamer ter discussie stellen. Dat betekent dat ze ook het besluit om de nieuwe oost-westbaan aan te leggen wil terugdraaien; een besluit dat vorig jaar al werd genomen met steun van de beide coalitiepartners in het paarse kabinet, VVD en PvdA.

Van het Riet wordt nog gesterkt in haar opvatting door een bezoek, dat ze begin deze maand aan de luchthaven bracht. Ze was niet onder de indruk.

Tekst 11
Dus ook de directie van luchthaven Beek is niet tevreden met de uitkomsten van het SEO-rapport, maar om heel andere redenen dan de milieubeweging.
Voorlopig is het wachten op een beslissing van het kabinet. In Haagse kringen krijgen wij te horen dat er binnen het kabinet grote verdeeldheid heerst over de verdere toekomst van de luchthaven en over de nachtvluchten. Verkeer en Waterstaat is voor en Milieu is tegen, dat was al langer zo. Maar door de uitkomsten van het SEO-rapport zijn Financiën en Economische Zaken ook gaan twijfelen aan de levensvatbaarheid van Beek.
Om eruit te komen wacht men in Den Haag nu op een businessplan, een bedrijfsplan, opgesteld door de directie van Beek.
Woordvoerder Van der Kreeken van de luchthaven.

Tekst 12
Tekst 13
Tekst 14
Strijd tegen uitbereiding luchthaven en nachtvluchten duurt nu al meer dan 15 jaar. Rechter talloze keren aan te pas gekomen. Economische vooruitzichten voortdurend onzeker toch doorzetten. Waarom moet de luchthaven er kost wat kost komen? Vanwaar die volhardendheid?

advertentie