Argos

Interview met minister Margreeth de Boer van VROM

Argos

Interview met minister Margreeth de Boer van VROM

Interview van Rudie van Meurs en Marwil Straat met minister Margreeth de Boer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Over de Betuwelijn, de groei van het luchtverkeer, de files en openbaar vervoer, over haar milieubeleid, kerstkaarten actie en over mest.


-------------
Persbericht

Minister de Boer: Ik steun Tommel volledig
en:
Geen duimbreed toegeven aan boerenprotest

Minister M. de Boer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) staat pal achter haar staatssecretaris D. Tommel: "Ik steun hem volledig." Dat zegt minister De Boer in het VPRO-radioprogramma Argos. Staatssecretaris Tommel is de afgelopen week ernstig in de problemen gekomen door zijn opstelling tegenover een parlementair onderzoek naar het wanbeheer bij de Limburgse woningcorporatie WBL (Woningbeheer Limburg).

Tommels zwalkende opstelling heeft inmiddels bij de hele Tweede Kamer hevige irritatie opgewekt. De staatssecretaris van Volkshuisvesting was aanvankelijk zeer tegen zo'n parlementair onderzoek. Hij vatte het op als een verkapte motie van wantrouwen. Gisteren toonde hij zich ineens een warm voorstander van zo'n onderzoek.
Minister De Boer in Argos: "Ik heb de stellige overtuiging dat het niet op de heer Tommel persoonlijk gericht is, dat het ook geen motie van wantrouwen is."
- Waarom is meneer Tommel dan zo ongerust?
"Hij vindt het niet leuk. Ik denk dat voor geen enkele bewindsman of vrouw dit soort zaken leuk zijn. Maar het heeft niets te maken met de heer Tommel zelf. Het heeft puur te maken met het feit dat de Kamer dat hele onderwerp wil onderzoeken. En daar komt natuurlijk het handelen van de heer Heerma en van de heer Tommel aan de orde."
Op de vraag of zij Tommel steunt, antwoordt de minister: "Natuurlijk, volledig!" Zij beaamt volledig achter hem te staan.

In Argos maakt minister De Boer ook duidelijk dat zij in de kwestie van het mestakkoord niet van plan is ook maar één strobreed toe te geven aan de protesterende boeren. Ze zal niet wijken voor de voortgaande protestacties. Minister De Boer: "Wij kunnen natuurlijk niet opzij gaan voor acties van boeren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een goed voorstel is. Wat we voorstellen, geeft duidelijkheid voor de boeren, het geeft duidelijkheid voor het milieu en we weten precies wanneer we van het mestoverschot af zijn. De normen die we nu gesteld hebben, daar zullen we de hand aan houden."
Het mestakkoord dat zij met Landbouwminister Van Aartsen sloot, was al een compromis. Het ministerie van VROM had nog strengere eisen willen stellen. Op het moment wordt de druk met name op minister Van Aartsen steeds verder opgevoerd door de bijna dagelijkse boerenacties. Is minister De Boer niet bang dat onder druk van het boerenprotest concessies moeten worden gedaan. Dat er een compromis op een compromis uitkomt, met minder strenge eisen?
Minister De Boer: "Nee, collega Van Aartsen en ik hebben beiden gezegd: dit is een compromis dat zo zorgvuldig opgebouwd is, dat je daar niet één steen kunt weghalen. Dan zakt het bouwwerk in elkaar. Wij zullen dit compromis tot en met verdedigen in de Kamer."
De Boer weet zeker dat er niets meer vanaf gaat. Ze is ook niet bang dat Van Aartsen de gezamenlijke lijn zal loslaten: "Collega Van Aartsen en ik zijn het absoluut eens met elkaar."

advertentie