Argos

Ondergang van het Islamitisch College Amsterdam (deel 2)

Argos

Ondergang van het Islamitisch College Amsterdam (deel 2)

Onderzoeksjournalistiek met onthullende reportages en met de nieuwsrubriek Onjoradio, waarin aandacht voor successen en mislukkingen bij journalistieke onderzoeksprojecten. www.onjo.nl -Ondergang van het Islamitisch College Amsterdam (2). Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) bestaat tien jaar, maar zal het tweede lustrum niet vieren. De school moet op last van de minister deze zomer dicht. Vorige week bleek dat 97 ouders hun leerplichtige kinderen thuis onderwijs willen gaan geven. En dat wethouder Asscher van onderwijs daar helemaal niets voor voelt. Deze week wederom alle hoofdrolspelers in het vervolg van de reconstructie van de ondergang van het Islamitisch College Amsterdam.

Mei 2000 richten Mohamed Bhoelan en Farid Zaari de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Amsterdam en Omstreken op. De stichting realiseert in 2001 de start van het Islamitisch College Amsterdam (ICA). Tot 2006 groeit het aantal leerlingen tot rond de 800. Sinds 2006 staat het ICA onder toezicht van de Onderwijsinspectie wegens zwakke prestaties. Niet moslim-docenten hebben bij de inspectie geklaagd over intimidaties, lesuitval en de aanstelling van ongekwalificeerd moslim-personeel. In hetzelfde jaar benoemt Zaari zichzelf tot bestuursvoorzitter en ontslaat een aantal docenten en rector Erik Bijkerk. In 2011 bestaat de school tien jaar en heeft 300 leerlingen. Op last van het ministerie van Onderwijs moet de school zomer 2011 sluiten. Ouders van 97 leerlingen, die niet naar een andere middelbare school willen of kunnen, hebben op advies van docent islamitische geloofsleer Redouan Iboualatsen een brief gestuurd aan de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher van Onderwijs. In de brief staat een verzoek tot het geven van thuisonderwijs. Wethouder Asscher bespreekt op een ICA-bijeenkomst met ouders mogelijke andere oplossingen. Iboualatsen is als secretaris van de stichting ook betrokken bij de aanvraag voor een nieuwe islamitische VO-school in Amsterdam. De koepelorganisatie ISBO voor alle islamitische scholen in Nederland is ook bezig met voorbereidingen voor een nieuwe VO-school in Utrecht.
VERKLARINGEN (12:13 uur) tijdens bijeenkomst met ouders van:
- wethouder Asscher, waarin hij zegt dat Iboualatsen een felle toon aanslaat en met een reeks aantijgingen komt die iedere grond mist en waar Asscher niets mee kan. De wethouder wil ouders individueel aanspreken. Hij betreurt het dat Iboualatsen met zijn toon de tegenstellingen juist vergroot;
- Iboualatsen, die zich afvraagt hoe het gesteld is met de vrijheid van godsdienst als Amsterdam de enige islamitische VO-school kwijtraakt en zegt "Er is een koranisch principe: Aan mij mijn godsdienst en aan u uw godsdienst".
INTERVIEWS met:
- wethouder Asscher;
- oud-leerlingen van het ICA;
- voormalig docent Prisca van Koeveringe van het ICA;
- voormalig directeur sector VMBO Mustafa Kasri van het ICA;
- voormalig ISBO-directeur, die Zaari verantwoordelijk houdt voor de sluiting van het ICA;
- rector Berend Meijer van het christelijk Comenius Lyceum in Amsterdam Slotervaart, die met het ICA-bestuur in gesprek is geweest over aanpassingen voor moslim-leerlingen;
- ISBO-directeur Yusuf Altuntas.