Argos

Ondergang Islamitisch College Amsterdam (deel 1)

Argos

Ondergang Islamitisch College Amsterdam (deel 1)

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, geheel gewijd aan het eerste deel van een tweedelige serie over de opkomst en ondergang van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) in Amsterdam-Slotervaart.
Mei 2000 richten Mohamed Bhoelan en Farid Zaari de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Amsterdam en Omstreken op. De stichting realiseert in 2001 de start van het Islamitisch College Amsterdam (ICA). Tot 2006 groeit het aantal leerlingen tot rond de 800. Als de nadruk meer komt te liggen op Koranlessen en gekwalificeerde docenten ontslag nemen vanwege intimidaties en lesuitval neemt het aantal leerlingen af. Sinds 2006 staat de school onder toezicht van de Onderwijsinspectie vanwege zwakke prestaties. In 2011 bestaat de school tien jaar en zijn er 300 leerlingen. Op last van het ministerie van Onderwijs moet de school zomer 2011 dicht. Ouders van 97 kinderen, die niet naar een andere middelbare school willen of kunnen, hebben een brief aan de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher van Onderwijs gestuurd met het verzoek hun kind thuis onderwijs te mogen geven.
INTERVIEWS met:
- verschillende ICA-leerlingen;
- rector Berend Meijer van het christelijk Comenius Lyceum in Amsterdam Slotervaart, die zegt dat ICA-leerlingen niet worden geweigerd maar dat zij wel kunnen worden aangesproken op hun orthodoxe islamitische kleding;
- wethouder Asscher, die geen voorstander is van thuisonderwijs;
- ICA-bestuursvoorzitter Farid Zaari;
- voormalig lid ICA-ouderraad;
- voormalig ICA-rector Erik Bijkerk;
- voormalig ICA-docenten Lionne Molenaar, Prisca van Koeveringe en Marjet Vos;
- hoofdinspecteur Rik Steur van de afdeling voortgezet onderwijs van de Onderwijsinspectie;
- voormalig voorzitter Canan Uyar van de vrouwenafdeling van Turkse organisatie Milli Görüz.
ARCHIEFMATERIAAL (12:45 uur).
TELEFOONGESPREK (12:47 uur) met:
- CDA-Kamerlid Jack Biskop;
- PvdA-Kamerlid Metin Çelik.