Argos

De groei van het vrachtvervoer

Argos

De groei van het vrachtvervoer

In Argos een debat over de enorme groei van het vrachtverkeer. Per jaar wordt er 400 miljoen ton goederen over de Nederlandse wegen vervoerd door 80.000 vrachtwagens en 260.000 bestelauto's. De komende 25 jaar zal dat aantal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog eens verdubbelen. Met alle gevolgen van dien. Zoals milieuvervuiling, files en verkeersonveiligheid. Is de grens van het vrachtvervoer over de weg bereikt? Moet 'Nederland Distributieland' op de helling? Wat zijn de alternatieven?

Gasten:
-Clasien Slebos van de Stichting Natuur en Milieu
-Karel Noordzij, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland
-Bert Woudenberg, Veilig Verkeer Nederland

---------
Inleidende teksten:

Een reclamespot van Transport en Logistiek Nederland, TLN. De grootste organisatie van beroepsgoederenvervoer over de weg. De boodschap is duidelijk. De consument vraagt producten en de transportondernemingen brengen ze. Dat dit inmiddels gebeurt met 80.000 vrachtwagens en 645.000 bestelauto’s is niet de schuld van de transporteur. Die vervoert uitsluitend wat de maatschappij vraagt, zeggen de transporteurs. Die het imago van milieuvervuiler en verspiller meer dan zat zijn.
Het vervoer over de weg is de afgelopen 30 jaar verdubbeld. Per jaar wordt zo'n 500 miljoen ton aan goederen over de Nederlandse wegen vervoerd en naar verwachting zal de komende 25 jaar het aantal vrachtwagenkilometers nog eens verdubbelen Met alle gevolgen van dien: files, dichtslibbende autowegen, de uitstoot van milieuvervuilende stoffen en een toename van geluidsoverlast en verkeersonveiligheid, zo waarschuwt met name de milieubeweging, die vindt dat drastische maatregelen nodig zijn om het vrachtvervoer terug te dringen.
Maar, Nederland is Distributieland. Nederland is de aanlegsteiger van Europa en moet dat volgens de politiek vooral blijven. Want transport betekent welvaart. Premier Kok pleitte onlangs nog voor een forse investering in de infrastructuur in de komende kabinetsperiode, met name ook om Nederland als distributieland in stand te houden.
Kortom, vervoer, vrachtvervoer, houdt de gemoederen bezig. Gisteren was er een discussie op de Erasmusuniversiteit in Rotterdam en eind deze maand praat de tweede kamer over de het Structuur schema verkeer en vervoer.
Argos gaat vandaag over de enorme groei van het goederenvervoer over de weg. Is de grens van die groei inmiddels niet bereikt? En wat zijn de alternatieven? Daarover gaan we discussiëren met drie gasten.
Ik begin even bij mevrouw Clasien Slebos van de Stichting Natuur en Milieu, heeft boekje geschreven over goederenvervoer en milieu...voor u is het duidelijk, die grens is bereikt hè?

Break:
U luistert naar Radio 1, VPRO vrijdag...Vandaag een debat over het fors groeiende vrachtverkeer in Nederland. De afgelopen dertig jaar is het vervoer over de weg verdubbeld tot 500 miljoen ton per jaar. En het ziet er naar uit dat dit de komende 25 jaar nog eens zal verdubbelen. Dit met alle gevolgen van dien voor milieu, files en verkeersonveiligheid.
Een van de nieuwe problemen van verkeersonveiligheid in is de overbelading van vrachtwagens. Steeds meer chauffeurs nemen extra vracht mee, wat volgens het ministerie van verkeer en waterstaat ernstige schade aan het wegdek toebrengt. Laten we even luisteren naar een controle van de rijksverkeersinspectie bij Wognem in Noord-Holland...

advertentie