Argos

Publiciteitsgolven / hypes

Argos

Publiciteitsgolven / hypes

De afgelopen week verscheen het boek "Hoog Water" van Argosredacteur Rudie van Meurs. In het boek haalt de auteur uit naar de rol van de media die het hoge water van 1995 ernstiger voorstelden dan het was. Van een natuurverschijnsel werd volgens van Meurs wereldnieuws gemaakt. In Argos deze week een discussie met onder meer docent-journalistiek Peter Vasterman en de redactiechef van het NOS-journaal, Hans Laroes, over de manier waarop kranten en televisie omgaan met "publiciteitsgolven" (hypes).

-------
Deze aflevering, naar aanleiding van de publicatie van het boek 'Hoog water' van 'Argos'-redacteur Rudi van Meurs, een discussie over mediahypes. Van Meurs' boek is geschreven naar aanleiding van de mediahype rond de hoge waterstand in Limburg in januari 1995. Van Meurs en andere journalisten stoorden zich met name aan het feit dat er volgens de media sprake was van een ramp die vergelijkbaar was met de Watersnoodramp van 1953. In de discussie wordt ingegaan op de berichtgeving over de hoge waterstanden in Limburg en over het commissariaat van Bolkestein bij het farmaceutische bedrijf DSM.

DISCUSSIEDEELNEMERS:
- Peter Vasterman, docent massacommunicatie aan de School voor Journalistiek die bezig is aan een promotieonderzoek over het onderwerp mediahypes;
- Hans Laroes, redactiechef NOS-journaal;
- Marcel Gelauff, eindredacteur RTL-nieuws;
- Rudi van Meurs, schrijver van 'Hoog water'.
De discussie wordt voorafgegaan door een historisch overzicht met radio- en televisiefragmenten van verslagen over het hoge water in januari 1995 en van de 'jacht op Bolkestein' nadat zijn omstreden commissariaat bekend was geworden.

advertentie