Argos

Banken en bijstandstrekkers

Argos

Banken en bijstandstrekkers

De VSB-bank, die van oorsprong uit de vorige eeuw stamt, was altijd een echte volksbank. Een bank, waar de gewone man kon sparen. Argos onderzoekt of dat nog steeds opgaat. VSB werpt steeds hogere drempels op voor uitkeringsgerechtigden. Bij sommige filialen wordt hen zelfs een rekening geweigerd. Discriminatie of modern bankieren?

Argos over de VSB-bank en de wijze waarop zij uitkeringsgerechtigden als klant behandelt. Hoewel de VSB-bank van oorsprong een volksbank is, werpt zij steeds hogere drempels op voor uitkeringsgerechtigden. Sommige filialen weigeren zelf een rekening voor deze mensen te openen.
De reportage bevat vraaggesprekken hierover met:
- mw. Lebbink uit Almere, die met een nieuwe pinpas niet meer overal geld kon opnemen en de toegang tot de VSB-bank geweigerd werd;
- directeur Malé (?) van de VSB-bank in Den Haag;
- medewerker Piet de Ruiter(?) van de GSD in Den Haag;
- directeur Ronald Hilgersom van de Vereniging Consument en Geldzaken;
- oud-journalist Dick Hillenius;
- verkoopdirecteur Van der Horst(?) van VSB-Nederland;
- woordvoerder Bakkes(?) van de GSD Rotterdam (telefonisch);
- woordvoerder Vonk(?) van de ING-bank (telefonisch);
- de heer Siebols van de Stadsbank Leiden (telefonisch);
- SP-fractievoorzitter Marijnissen;
- PvdA-Kamerlid Saskia Noorman-Den Uyl.
Bevat een bezoek aan een filiaal van de VSB-bank in de Haagse wijk Escamp, waarbij een uitkeringsgerechtigde tracht een rekening te openen, nagespeelde gesprekken, een reclame van de VSB-bank en een fragment van TV-West over de handelswijze van de VSB-bank.

advertentie