Argos

Het grotestedenbeleid van Paars

Argos

Het grotestedenbeleid van Paars

Deze week werden vier (tussentijdse) evaluatierapporten over het grotestedenbeleid (GSB) gepresenteerd. Het grotestedenbeleid, een van de speerpunten van het paarse kabinet, moet de tweedeling in de samenleving tegengaan door de economische perspectieven voor achterstandswijken te verbeteren. Argos sprak met staatssecretaris Kohnstamm, die het grotestedenbeleid coördineert, en onderzocht in verschillende steden wat er in de praktijk schuilgaat achter de fraaie doelstellingen. Is grotestedenbeleid werkelijk achterstandsbestrijding of financiert het prestigeobjecten van gemeentebesturen? Aan het eind van de uitzending, die ten dele een herhaling is van de Argos-uitzending van 5 december 1997, een live-gesprek met hoogleraar Jan Willem Duyvendak, die als lid van de door Kohnstamm ingestelde visitatiecommissie meewerkte aan de tussentijdse evaluatie van het grotestedenbeleid.

advertentie