Argos

Samir Laifa, vluchteling uit Algerije

Argos

Samir Laifa, vluchteling uit Algerije

Samir Laifa, vluchteling uit Algerije, werd afgelopen zaterdag in het Asielzoekerscentrum Nijmegen gedood door een politiekogel. De politie was te hulp geroepen omdat de 23-jarige Algerijn, die tot dan toe juist als rustige jongen bekend stond, zich agressief gedroeg. Wat heeft zich afgespeeld in het asielzoekerscentrum? Heeft de dood van Laifa te maken met de uitzichtloze situatie waarin vluchtelingen jarenlang wachten op de uitslag van hun asielaanvraag? Wat is de rol van het uitzettingsbeleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in deze zaak?


Argos over de dood van de 23-jarige Algerijnse asielzoeker Samir Laifa. Op zaterdag 4 april 1998 werd Laifa, die als een rustige jongen bekend stond, in het Asielzoekerscentrum Nijmegen gedood door een politiekogel nadat hij zich agressief had gedragen en een van de bewakers met een mes had bedreigd. In de reportage wordt onderzocht wat zich op de bewuste zaterdag heeft afgespeeld in het asielzoekerscentrum. Hieruit blijkt dat er kanttekeningen te plaatsen zijn bij de officiële lezing van het verhaal. Ook wordt onderzocht in hoeverre de onzekere positie van de Algerijnse asielzoekers van invloed geweest kan zijn op het gedrag van Laifa.
De reportage bevat verslagen over de gebeurtenissen in het AZC Nijmegen van:
- adjunct-directeur Kremers van het asielzoekerscentrum (telefonisch);
- een vluchtelingen die de bewuste avond met Laifa op stap was geweest (in het Frans, met vertaling);
- de Arnhemse persofficier van justitie Frielink (telefonisch);
- twee medewerkers van de Vereniging VluchtelingenWerk in het AZC in Nijmegen (telefonisch);
- verpleegkundige Edith Bruggink (?);
- gemeenteraadslid Wouter van Eck van GroenLinks in Nijmegen;
- hoofd Lucas van de vreemdelingenpolitie in Nijmegen (telefonisch).
Bevat fragment van een protestdemonstratie n.a.v. de dood van Laifa in Nijmegen op maandag 6 april en een HA-fragment (?) uit een Kamerdebat waarin staatssecretaris Schmitz van Justitie zich uitlaat over de positie van uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers .

advertentie