Argos

Dioxines in melk

Argos

Dioxines in melk

Argos over de opnieuw toegenomen dioxines in Nederlandse melk. In Duitsland is de afgelopen twee weken grote commotie ontstaan over ongebruikelijk hoge concentraties dioxine in de melk. De dioxinevervuiling is afkomstig van citruspulp uit Brazilië, een grondstof voor veevoer. Een groot deel van deze pulp blijkt ook verwerkt in Nederlands mengvoer voor koeien. Maar het Ministerie van Landbouw in Den Haag kwam pas in actie nadat het gealarmeerd was door Duitsland. Hoe deugdelijk is negen jaar na de Lickebaert-affaire de dioxinecontrole op melk in Nederland?


Argos over dioxine in Nederlandse melk. Hoewel in Nederland na de Lickebaert-affaire de nodige maatregelen zijn genomen om te hoge concentraties dioxine in de melk tegen te gaan, blijkt de controle hierop verslapt te zijn. Hierdoor bevinden zich opnieuw te hoge concentraties in de melk, een probleem dat in Duitsland veel eerder is gesignaleerd. De dioxine in de Duitse melk blijkt afkomstig uit Citrus pulp uit Brazilië die door het veevoer wordt gemengd. Deze pulp werd ook geëxporteerd naar Nederland. In Nederland waren de verhoogde concentraties dioxine niet geconstateerd omdat het Ministerie van Landbouw de afgelopen vier jaar nauwelijks monsters heeft genomen. Het advies van de Gezondheidsraad om een strengere dioxinenorm te hanteren, werd door het Ministerie van VWS niet overgenomen.
De reportage bevat vraaggesprekken hierover met:
- woordvoerder Jäger van het ministerie van Landbouw in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg (telefonisch, in het Duits, met voice-over vertaling);
- hoofd Dierlijke Productie Gert de Peuter van het Ministerie van Landbouw (telefonisch);
- inspecteur Gijs Kleter van de Inspectie Gezondheidbescherming van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (IGB) van het Ministerie van VWS (telefonisch);
- woordvoerder Brouwers van de Nederlandse Zuivel Organisatie (telefonisch);
- medewerker Arne Schoevers van de Stichting Afval en Milieu;
- professor Koppe van de afdeling neonatologie van het AMC in Amsterdam en (telefonisch) professor Sauer van het Academisch Ziekenhuis Groningen, tevens lid van de Gezondheidsraad, die onderzoek doen naar de effecten van dioxine op kleine kinderen.
Bevat Historische geluidsfragmenten, een nagespeeld gesprek met de grootste citrusimporteur in Duitsland en een voorgelezen fragment uit het verslag van het algemeen overleg van de Tweede Kamer van 02-09-1997. Ook brengt de programmamaakster een bezoek aan de afdeling neonatologie van het AMC, waar een vroeggeboren baby ligt.

advertentie