Argos

Vijftien kubieke meter verzorgingsstaat

Argos

Vijftien kubieke meter verzorgingsstaat

Het "sociale tekort" was één van de centrale thema's in de verkiezingscampagne van de afgelopen weken. Argos plaatste een microfoon in de spreekkamer van de Sociale Dienst en registreerde gesprekken tussen contactambtenaar en cliënt. Daar toont de verzorgingsstaat haar ware gezicht. Daar moeten complexe levens van mensen geperst worden in de ingewikkelde regels van het sociale stelsel. Gerard Oude Engberink, onderzoeker van de Sociale Dienst in Rotterdam, en Saskia Noorman-Den Uyl, Tweede Kamerlid voor de PvdA, luisteren mee en geven commentaar.

-----------
Argos over de Nederlandse verzorgingsstaat. In het programma worden gesprekken geregistreerd tussen uitkeringsgerechtigden en bijstandsambtenaren van de Sociale Dienst in Nijmegen over o.a. de aanvraag van een nieuwe wasmachine en koelkast, de aanvraag van een opleiding en de aanvraag van een lening. Na afloop van de reportage geven onderzoeker Gerard Oude Engberink van de Sociale Dienst in Rotterdam en PvdA-Kamerlid Saskia Noorman-Den Uyl commentaar. Noorman-Den Uyl gaat daarbij ook in op het sociale beleid van het Kabinet-Kok.

advertentie