Argos

Dood in Nieuwersluis (Karim Hassan)

Argos

Dood in Nieuwersluis (Karim Hassan)

Een 27-jarige illegaal in Nederland verblijvende vreemdeling maakte op zaterdagavond 16 mei in het Huis van Bewaring in Nieuwersluis door ophanging een einde aan zijn leven. Het dode lichaam hing bijna tien uur in de cel voordat de bewaking het ontdekte. Justitie heeft geprobeerd de hele zaak buiten de publiciteit te houden. Argos kwam de affaire op het spoor en heeft geprobeerd te achterhalen wat er precies is gebeurd. Tweede Kamerlid Mohammed Rabbae van Groen Links luistert mee en geeft commentaar.

------------
Argos over de dood van de 27-jarige illegaal in Nederland verblijvende Marokkaan Karim Hassan [niet zijn echte naam]. Op 16 mei 1998 maakte Karim in het Huis van Bewaring in Nieuwersluis (een oude militaire gevangenis) door ophanging een einde aan zijn leven, nadat hij bijna acht maanden in vreemdelingenbewaring zat opgesloten. Het dode lichaam hing bijna tien uur in de cel voordat de bewaking hem ontdekte. Justitie wist geen raad met het lichaam van Karim en heeft geprobeerd de zaak buiten het nieuws te houden.
In de reportage wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop illegalen langdurig worden opgesloten en de gevolgen hiervan voor hun psychische gezondheid. De verslaggever brengt een bezoek aan het Huis van Bewaring in Nieuwersluis en aan de bakkerij waar Karim werkte toen hij werd gearresteerd.
De reportage bevat vraaggesprekken over de dood van Karim, met:
- de Arnhemse advocaat Roethof, die de belangen van Karim behartigde;
- een bezoeker van het Huis van bewaring, wiens vriend daar verblijft;
- de bakker bij wie Karim werkte;
- medewerkster Rens den Hollander van het Autonoom Centrum, een instelling die opkomt voor de belangen van illegalen in Nederland (telefonisch).
Bevat voorgelezen fragmenten uit het 'rapport van nader gehoor', waaruit blijkt wie Karim is, nagespeelde samenvattingen van een gesprek met woordvoerder S.C. Kok van het Ministerie van Justitie en van een anonieme persoon die op de hoogte is van de gang van zaken in het Huis van bewaring van Nieuwersluis. Het programma wordt afgesloten met een telefonisch interview (door Gerard Legebeke) met GroenLinks Kamerlid Rabbae over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

advertentie