Argos

Doorgeschoten bezuinigingen jongerenwerk

Argos

Doorgeschoten bezuinigingen jongerenwerk

Premier Wim Kok gaf vlak voor de verkiezingen toe dat de bezuinigingen op het jeugd- en jongerenwerk misschien wel te ver zijn doorgeschoten. Afgelopen jaren sloten veel buurt- en clubhuizen noodgedwongen hun deuren en in veel gemeenten kwam er niets voor in de plaats. Argos onderzoekt deze week wat de gevolgen zijn van het verdwijnen van de buurthuizen in onder meer Delft en Scheveningen. Een beleid dat voor veel overlast en problemen heeft gezorgd. In Argos ook hoogleraar Ouder- en Kindzorg Micha de Winter, die meent dat de politiek de jongeren ernstig heeft verwaarloosd, en PvdA Tweede Kamerlid Sharon Dijksma.

------------
Argos over de te ver doorgevoerde bezuinigingen op het buurt- en jongerenwerk. De reportage geeft een beeld van de situatie in Den Haag (Scheveningen) en Delft a.d.h.v. vraaggesprekken met jongerenwerker Ernst Fortunati, die de verslaggeefster een aantal locaties in Scheveningen laat zien waar vroeger buurthuizen voor jongeren waren gevestigd, een wijkagent uit Scheveningen en een ontevreden Delftse jongere.
Het programma wordt afgesloten met een discussie tussen hoogleraar ouder- en kindzorg Micha de Winter en PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma over het beleid van het Kabinet Kok t.a.v. het buurtwerk en de vraag of de politiek achter de feiten aanloopt.
Bevat historische geluidsfragmenten en een verslag van TV-West over de onrust die ontstond na het verdwijnen van een jeugdhuis in Delft.

advertentie