Argos

Gonsalves

Argos

Gonsalves

Mr. R.A. Gonsalves, van 1986 tot 1997 procureur-generaal in Den Bosch, publiceerde enkele weken geleden zijn memoires. Een groot deel van zijn boek gaat over zijn periode als bestuursambtenaar (1956-1962) in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Door zijn optreden daar bij de ‘pacificatie’ van de Baliemvallei kwam hij twee keer in opspraak. Eerst in 1960 en opnieuw in juni 1994, toen Argos geheime documenten over die affaire uit 1960 openbaar maakte. In zijn boek noemt Gonsalves die Argos-uitzendingen een ‘publicitaire luchtballon’ en een ‘doelbewuste beschadiging van mijn reputatie’. Argos-redacteur Gerard Legebeke praat vandaag met Gonsalves over zijn tijd in Nieuw-Guinea en de Baliem-affaire.


-----------
Deze aflevering een vraaggesprek met oud procureur-generaal Gonsalves naar aanleiding van de verschijning van zijn memoires. Een groot deel van Gonsalves memoires gaat over zijn periode als bestuursambtenaar in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea (1956-1962). Door zijn hardhandige optreden bij de 'pacificatie' van de Baliemvallei kwam hij twee keer in opspraak. Eerst in 1960 en opnieuw in 1994, toen het programma Argos geheime documenten over de affaire uit 1960 openbaar maakte. In zijn boek noemt Gonsalves die Argos-uitzendingen een "publicitaire luchtballon" en "een doelbewuste beschadiging van mijn reputatie".
Onderwerpen van gesprek zijn: Gonsalves' aanstelling als bestuursambtenaar in Nieuw-Guinea in de jaren vijftig; zijn keuze voor een bestuurspost in de onrustige Baliemvallei in 1958; zijn opdracht om het gebied, dat geteisterd werd door stammenoorlogen en moordpartijen, te pacificeren; zijn strafmaatregelen tegen de onlusten in het gebied; zijn uitzonderlijke functie, die gekenmerkt werd door een vermenging van bestuurlijke en rechtsprekende macht; het succes van de pacificatie; de beschuldigingen van vernieling, geweld, mishandeling en doodslag die hem in 1960 ten deel vielen; het justitiële onderzoek dat in 1960 naar zijn vermeende wreedheden jegens de Papoeabevolking werd ingesteld en dat volgens Gonsalves gebaseerd is op onjuiste getuigenissen; zijn bezwaren tegen de Argos-uitzendingen uit 1994.
Geïllustreerd met een stemfragment van Gonsalves in een radioprogramma van de NCRV en met een fragment van het televisieprogramma 'Netwerk'.


advertentie