Argos

Nederlandse Hasjsmokkelaars voor het Schotse High Court

Argos

Nederlandse Hasjsmokkelaars voor het Schotse High Court

In Schotland staan op dit moment vier Nederlanders in hoger beroep terecht. Ze zitten daar langdurige straffen uit wegens Hasjsmokkel. De vier werden in juli 1996 bij een spectaculaire actie van de Schotse douane op volle zee aangehouden op hun zeilboot 'Isolda'. Een schotse jury-rechtbank veroordeelde hen in maart 1997 tot tien en veertien jaar gevangenisstraf. Het High Court zou deze week een eerste uitspraak doen. Luistert u naar een reconstructie die Argos maakte van deze smokkelzaak.

---------
Argos over vier Nederlanders die in Schotland langdurige gevangenisstraffen uitzitten wegens vermeende hasjsmokkel. De vier werden in juli 1996 bij een spectaculaire actie van de Schotse douane op volle zee aangehouden op hun zeilboot Isolda en in maart 1997 door een juryrechtbank veroordeeld tot veertien respectievelijk tien jaar gevangenis. Bij de actie kwam een medewerker van de Schotse douane om het leven. De bewijsvoering in de zaak heeft zeer veel vragen opgeroepen.
Zo is onduidelijk welke bewijzen er waren voor de beschuldiging dat de Nederlanders twaalf uur voor hun aanhouding drie ton hasj zouden hebben overgeladen op een Schots schip en werd de video-opname hiervan, die de Schotse douane maakte vanuit de lucht, op een cruciaal moment stopgezet. Ook konden Schotse hasjhonden op de Isolda geen spoor van hasj terugvinden en bleek er te zijn geknoeid met de videoband. De Nederlanders zijn van mening dat zij op volle zee zijn gekidnapt en dat hun pro deo advocaat de zaak slecht heeft verdedigd doordat hij een aantal cruciale zaken tijdens de rechtszitting niet naar voren heeft gebracht.
Het Schotse recht verbied het aandragen van nieuw materiaal in hoger beroep.
Op het moment dient het hoger beroep voor het High Court in Edinburgh waarbij de Nederlanders worden bijgestaan door Nederlandse advocaten, wat een unicum is.
Het programma bestaat grotendeels uit een herhaling van de uitzending van Argos van 04-09-1998, aangevuld met een telefonisch vraaggesprek met de correspondent in Schotland over de stand van zaken in het hoger beroep.


-----------
Inleidende teksten, misschien niet volledig:

In Schotland staan op dit moment vier Nederlanders in hoger beroep terecht. Ze zitten daar langdurige gevangenisstraffen uit wegens hasjsmokkel. De vier werden in juli 1996 bij een spectaculaire actie van de Schotse douane op volle zee aangehouden op hun zeilboot ’Isolda’. Een Schotse jury-rechtbank veroordeelde hen in maart 1997 tot tien en veertien jaar gevangenisstraf.
Argos besteedde in september 1998 al eerder aandacht aan de zaak. Want de bewijsvoering riep veel vragen op. Nu tijdens het hoger beroep voor het High Court in Edinburgh worden de vier Nederlanders bijgestaan door Nederlandse advocaten. En dat is een unicum. Nooit eerder traden buitenlandse advocaten op in een Schots strafproces. Het High Court zou deze week een eerste uitspraak doen. Daarover straks meer. Luistert u eerst naar de reconstructie die Argos van deze smokkelzaak maakte.

Aan de telefoon nu verslaggever Hans Niemansverdriet in Schotland, en Gerard Legebeke praat met hem:

advertentie