Argos

Kinderopvang

Argos

Kinderopvang

Uitbreiding van kinderopvang is één van de speerpunten van het tweede paarse kabinet. Het kabinet trekt de portemonnee voor uitbreiding met 71.000 kindplaatsen. Kinderopvang is o.a. belangrijk, omdat het kabinet wil dat (bijstands-)vrouwen zoveel mogelijk beschikbaar zijn voor de steeds krappere arbeidsmarkt.
Maar waarom zijn de wachtlijsten voor kinderopvang het laatste jaar dan toch weer langer geworden? Welke gevolgen heeft de toenemende druk op kinderdagverblijven om steeds meer kinderen per groep op te nemen? En wie bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang?

------------
Argos over de problemen in de kinderopvang.
Vraaggesprekken met: staatssecretaris Vliegenthart van VWS; bestuurder Jan-Willem Diete (?) van de AbvaKabo-FNV; directeur Van Gennip van de VOG, een overkoepelende organisatie van werkgevers in de kinderopvang; beleidsmanager Jacqueline Rutjens van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK); hoofdinspecteur Monnée van de afdeling kinderopvang bij de GG & GD in Den Haag; medewerker Bart Zwier van de Vereniging Nederlandse Gemeenten; CDA-Kamerlid Bijleveld (telefonisch).
Onderwerpen van gesprek zijn: de wens van het kabinet om zoveel mogelijk (bijstands-)vrouwen beschikbaar te maken voor de steeds krappere arbeidsmarkt; het belang van de kinderopvang in het kabinetsbeleid; de steeds langer wordende wachtlijsten voor kinderopvang; de toenemende druk op de kinderdagverblijven om steeds meer kinderen per groep op te nemen; de gevolgen van deze druk voor de medewerkers en voor de kwaliteit van de kinderopvang; de geringe toezicht door de gemeenten op de kwaliteit van de kinderopvang.
Bevat verder een verslag van een bezoek aan het Haagse kinderdagverblijf Villa Kakelbont, waarin vraaggesprekken met adjunct-hoofd Judith van Leeuwen over het plaatsingsbeleid en met een groepsleidster over de hoge werkdruk.
Geïllustreerd met historische geluidsfragmenten en fragmenten van het NOS-journaal.


----------
Inleidende teksten, misschien niet volledig:
Tekst 1
Dat is niet goed geregeld op dit moment, zegt Margot Vliegenthart, staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport. En dan bedoelt ze de controle op de kwaliteit van de zorg in de ruim drieduizend kinderdagverblijven die er in Nederland zijn. In die kinderdagverblijven worden meer dan 100.000 kinderen opgevangen en als het aan dit paarse kabinet ligt komen er deze periode maar liefst 71.000 plaatsen bij.
Dat is wel eens anders geweest. Ruim tien jaar geleden was Nederland op het gebied van de kinderopvang nog volstrekt achterlijk. Dat veranderde pas toen Hedy D’Ancona in 1989 minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur werd.

Tekst 2
En op papíer zijn de mogelijkheden van kinderopvang ook vergroot. Twee jaar geleden kwam de Commissie Dagindeling met haar eindrapport. Die Commissie was ingesteld door minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het eerste paarse kabinet, om te komen tot een meer evenwichtige verdeling van arbeid- en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. De Commissie adviseerde dat kinderopvang een basisvoorziening voor alle kinderen zou moeten zijn. Toenmalig minister Melkert vond dat een prima idee.

Tekst 3
Maar op de Dag van de Kinderopvang, die in november 1997 in Utrecht gehouden werd, bleek dat de nood nog steeds schrikbarend hoog was. Die dag kwam in het nieuws dat de wachtlijsten voor kinderdagverblijven zó lang waren dat veel ouders hun heil zochten in zogenaamde illegale crèches. Dit tot grote zorg van Margot Vliegenthart die toen nog Tweede kamerlid was voor de partij van de Arbeid.

Tekst 4
Ondertussen is Margot Vliegenthart staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het tweede paarse kabinet. En ze heeft ambitieuze plannen voor de uitbreiding van die kinderopvang. 71.000 extra plaatsen moeten er in deze kabinetsperiode bijkomen. Dat is belangrijk om de wachtlijsten te verkorten, maar het is ook belangrijk omdat het kabinet wil dat vrouwen zoveel mogelijk beschikbaar zijn voor de steeds krappere arbeidsmarkt.

Maar hoe kan het dat de wachtlijsten voor kinderopvang het laatste jaar toch weer langer zijn geworden? En wat zijn de gevolgen van de toenemende druk op de kinderdagverblijven voor de kwaliteit van de zorg. En wie bewaakt die kwaliteit eigenlijk.
Argos vandaag over de problemen in de kinderopvang.

Tekst 5
Adjunct-hoofd Judith van leeuwen leidt ons rond door de babygroep van het Haagse kinderdagverblijf Villa Kakelbont. Bedrijfsplaatsen zijn financieel interessanter dan gesubsidieerde plaatsen, geeft van Leeuwen eerlijk toe. Dat geluid horen we van bijna iedereen: bedrijfsplaatsen zijn al niet gemakkelijk te krijgen maar je kind via een gesubsidieerde plaats op een kinderdagverblijf laten opvangen is nóg moeilijker.
Zullen die enorme wachtlijsten nu door de ambitieuze plannen van staatssecretaris Vliegenthart aan het eind van deze kabinetsperiode verdwenen zijn.

Tekst 6
Ondanks de inzet van 400 miljoen extra middelen durft staatssecretaris Vliegenthart dus niet te garanderen dat de wachtlijsten zullen verdwijnen.
Bovendien zijn er een aantal extra problemen die de uitbreidingsplannen van de staatssecretaris wel eens flink kunnen dwarsbomen. Jan Willem Dieten, bestuurder van de ABVA/KABO FNV.

Tekst 8
Je moet wel een beetje gek zijn om dit werk te doen, zegt Sjef van Gennip van de werkgevers in de kinderopvang. Maar hoe denkt staatssecretaris Vliegenthart twintigduizend nieuwe werkneemsters zo gek te krijgen in de nieuw op te richten kinderdagverblijven te komen werken.

Tekst 9
Adjunct-hoofd Judith van Leeuwen van kinderdagverblijf Villa Kakelbont gaat een invalster zoeken.
Het grootste deel van de 400 miljoen gulden aan extra middelen die in deze kabinetsperiode geïnvesteerd worden in de kinderopvang zet de staatsecretaris in via de gemeenten. Maar die gemeenten zijn in veel gevallen nu juist een remmende factor in het tot stand komen van meer kinderdagverblijven. Dat zegt Jacqueline Rutjens, beleidsmanager van BOINK, dat is de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Sinds de gemeenten in 1996 zelf verantwoordelijk werden voor de besteding van de gelden voor de kinderopvang is er kritiek op de manier waarop die gelden besteed worden.

Tekst 10
Ze heeft het soms zo druk dat het contact met de kinderen er wel eens bij inschiet, zegt Nathalie van den Bosch, groepleidster bij Villa Kakelbont.
Mariët Monnée is jeugdarts en hoofdinspecteur Kinderopvang bij de GGD in Den Haag. Zij komt in haar werk voor de inspectie Kinderopvang wel grotere problemen tegen.

Tekst 11
‘Structurele misstanden’, zegt Marriët Monnee van de Haagse GGD. ‘Tientallen keren per jaar gebeuren er dingen in kinderdagverblijven die niet door de beugel kunnen’. Dat zijn ernstige beschuldigingen die vragen oproepen over de kwaliteit van de zorg in kinderdagverblijven. Sjef van Gennip van de VOG, de werkgeversorganisatie in de kinderopvang wijst de beschuldiging van Monnée van de hand.

Tekst 12
Sjef van Gennip vindt de controles van de inspectie maar lastig. ‘Formele regels’ waar je ‘flexibel mee om moet gaan’ vindt de directeur van de VOG. Maar volgens Monnée, de hoofdinspecteur van de kinderopvang in Den Haag, moeten de werkgevers zich gewoon houden aan de normen zoals die zijn opgenomen in de welzijnswet. En de GGD’s komen regelmatig gevallen tegen waarin dat niet gebeurt. Zonder dat daar tegen opgetreden wordt.. Volgens Monnée is er iets structureel mis met de organisatie van de kwaliteitscontroles.

Tekst 13
We konden gisteren geen contact krijgen met de GGD in Amsterdam om het verhaal van Monnée te bevestigen. De GGD was wegens vakanties onbereikbaar.
We leggen de beschuldigingen van Monnée voor aan Bart Zwier, bij de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, verantwoordelijk voor kinderopvang,

Tekst 14
Bart Zwier van de VNG geeft toe dat de kwaliteitscontrole van de Kinderopvang niet goed geregeld is. Hoofdinspecteur Monnée van de Haagse GGD verwacht dat de problemen in de toekomst zelfs nog erger zullen worden. Staatssecretaris Vliegenthart trekt 400 miljoen uit voor uitbreiding van de kinderdagverblijven. Maar heeft ze daarbij ook geld gereserveerd voor de benodigde kwaliteitscontroles.

Tekst 15
Er lijkt dus iets grondig mis te zijn met de kwaliteitscontrole van de kinderopvang. We leggen deze problemen voor aan staatssecretaris Vliegenthart

Tekst 16
Staatssecretaris Vliegenthart erkent dat de kwaliteitscontrole op dit moment niet goed geregeld is. Alle problemen zullen in de nieuwe wet die ze aan het maken is worden opgelost. We vroegen ook een reactie aan Ank Bijleveld, lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

advertentie