Argos

Ambassadeur Everts over beleid Kosovo

Argos

Ambassadeur Everts over beleid Kosovo

Telefonisch interview met Daan Everts, het hoofd van de OVSE-missie in Kosovo, over de kritiek van Jiri Dienstbier, de Tsjechische VN-rapporteur voor de Mensenrechten in het voormalig Joegoslavië, op de UNMIK, het interim bestuur van de Verenigde Naties in Kosovo.
Onderwerpen van gesprek zijn: Dienstbiers kritiek dat de UNMIK en KFOR geen einde hebben gemaakt aan het moorden; de onmacht van UNMIK en KFOR in Kosovo; de angst van de meer dan tweehonderdduizend gevluchte Serviërs, Bosniërs, Kroaten en Roma om naar Kosovo terug te keren; de kritiek van Dienstbier op het ad hoc-beleid van de UNMIK, waardoor Albanese extremisten die naar Albanese onafhankelijkheid streven op sleutelposities zitten; de onduidelijkheid over de toekomstige status van Kosovo; de aanstaande lokale verkiezingen in Kosovo, die door door het hoofd van de UNMIK, de Fransman Bernard Kouchner, worden georganiseerd en die volgens Dienstbier een legitimatie van de etnische zuiveringen en terroristische structuren in Kosovo zullen betekenen; de noodzaak om een politiek beleid ten aanzien van de hele regio te ontwikkelen en het isolement van Servië te beëindigen.
Het vraaggesprek wordt afgewisseld met fragmenten van een vraaggesprek met Dienstbier, waarin hij zijn kritiek op het beleid van de UNMIK uiteenzet.

advertentie