Argos

CO2-reductie: it's a gas

Argos

CO2-reductie: it's a gas

Argos over de verwachte stijging van de CO2-uitstoot in Nederland. Dit naar aanleiding van de presentatie van de 'Milieubalans 2000' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Bevat vraaggesprekken met:
- Ferd Crone, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA;
- Sible Schöne, hoofd klimaatprogramma van het Wereldnatuurfonds (WNF).
Onderwerpen van gesprek zijn: het probleem van de klimaatverandering; het akkoord van Kyoto in 1997 dat slechts als een eerste stap moet worden beschouwd van een wereldwijde terugdringing van de CO2-uitstoot; de wijze waarop westerse landen de gemaakte afspraken over de CO2-reducties proberen te omzeilen; de wereldklimaatconferentie die in november 2000 in Den Haag wordt gehouden en waarop de afspraken in het akkoord van Kyoto verder moeten worden uitgewerkt; het probleem dat de transportsector vormt bij de terugdringing van de CO2-uitstoot; de verwachte stijging van de CO2-uitstoot in Nederland, terwijl in Kyoto juist afspraken zijn gemaakt over een reductie van de uitstoot; de noodzakelijke maatregelen om de uitstoot daadwerkelijk te reduceren.
Bevat verder:
- Historische geluidsfragmenten van eerdere uitzendingen van Argos over dit onderwerp, waarin onder meer een vraaggesprek met Pieter Winsemius, oud-minister van Milieu van de VVD;
- fragmenten van onder andere het NOS Journaal en het Radio 1 Journaal, waarin reacties op het rapport van de RIVM door:
Hugo van der Steenhoven, Tweede Kamerlid voor GroenLinks; Jan Klein Molenkamp, lid van de Tweede Kamer voor de VVD; directeur Van Egmond van het RIVM.
Het programma wordt onderbroken voor verslaggeving van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Sydney en van acties van vrachtwagenchauffeurs tegen de hoge dieselprijzen, met een vraaggesprek met een actievoerder.

advertentie