Argos

Ontoereikende kwaliteitscontrole Kinderopvang

Argos

Ontoereikende kwaliteitscontrole Kinderopvang

Inleidende teksten:

Gisteren werd een rapport gepresenteerd waarin wordt gepleit voor een forse uitbreiding van de Inspectie Gezondheidszorg. Die uitbreiding is noodzakelijk om toezicht te kunnen blijven houden op de groeiende zorgsector. Inspecteur-Generaal voor de gezondheidszorg Kingma noemt de inspectiedienst nu een “lamme leeuw. We hebben geen klauwen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen”, aldus Kingma.
Kinderdagverblijven vallen niet onder de gezondheidszorg. Als je kind ziek is mag je het niet naar het kinderdagverblijf brengen. Maar de problemen bij de kinderdagverblijven en bij de zorg lijken wel op elkaar. Want ook bij de kinderdagverblijven ontbreekt het aan een goede kwaliteitscontrole. Argos berichtte daarover al in eerdere uitzendingen.
Volgende maand wordt de nieuwe ‘Basiswet Kinderopvang’ in het kabinet besproken. In die nieuwe wet wordt de ook kwaliteitscontrole geregeld. En dat is hard nodig. Luistert u naar Argos.

Tekst 1
De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is niet in gevaar. Dat zei Margot Vliegenthart, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in een uitzending van Argos, in maart vorig jaar.
De kinderopvang heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, het behoort tot de paradepaardjes van Paars. Instellingen voor kinderopvang verwachten de komende jaren 51.000 extra plaatsen te realiseren. Toch is er nog geen einde gekomen aan de krapte op de markt voor kinderopvang, er bestaan nog steeds enorme wachtlijsten.

Bij de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen dreigt één ding in het gedrang te komen. Hoe staat het met de kwaliteit van de kinderopvang. Vorig jaar luidden GGD-inspecteurs in Argos de noodklok over die kwaliteit. De staatssecreatris bagatelliseerde de problemen in eerste instantie maar in juni vorig jaar besloot Vliegenthart toch 8 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de verbetering van de kwaliteitscontrole van kinderdagverblijven. Vandaag onderzoeken we in Argos wat er van die maatregel van de staatssecretaris terecht is gekomen.
Hebben de acht miljoen gulden effect gehad? Is het extra geld daadwerkelijk bij de GGD’s terecht gekomen? En is de kwaliteit van de kinderdagverblijven sinds vorig jaar verbeterd?
Argos vandaag met een onderzoek naar de grens tussen kwantiteit en kwaliteit.

Tekst 2
Groepsleidster Nathalie van den Bosch in kinderdagverblijf Villa Kakelbont in Den Haag in maart vorig jaar. Groepsleidsters in kinderdagverblijven doen verantwoordelijk werk en het water staat ze soms aan de lippen. De werkdruk is hoog en soms dreigt de zorg voor de kinderen daarbij in het gedrang te komen. Die zorg wordt ook door andere oorzaken bedreigd. Dat blijkt uit de jaarverslagen van de GGD’s die belast zijn met het toezicht op de kwaliteit van de kinderdagverblijven.

tekst A:
Lijst van geconstateerde problemen na bezoek aan 152 kinderdagverblijven: Uit het jaarverslag van de GGD Utrecht 2000.

pedagogisch bedrijfsplan ontbreekt 25 maal
aansprakelijkheidsverzekering niet afgesloten 3 maal
leidsters niet voldoende opgeleid 11 maal
geen leidster met EHBO-diploma aanwezig 14 maal
entree moet beveiligd worden 11 maal
verwarmingsbuizen moeten afgeschermd worden 28 maal
veiligheidsglas niet geplaatst 4 maal
wandcontactdozen niet beveiligd 15 maal
Strippen op deuren moeten opnieuw geplaatst worden 52 maal
Ventilatie niet in orde 14 maal
Schoonmaakartikelen moeten buiten bereik van kinderen opgeborgen worden 2 maal
Omheining buitenspeelruimte moet gerepareerd worden 7 maal

Tekst 3
Een selectie uit de lijst van vierenennhalve pagina lang uit het jaarverslag van de GGD in Utrecht van vorig jaar.
Deze week kregen we ook de beschikking over het jaarverslag van de GGD in Rotterdam.

Tekst B:

Hekwerk niet in orde 20 keer
Veiligheidsglas niet in orde 41 keer
Pedagogisch werkplan ontbreekt 5 keer
Ventilatie onvoldoende 23 keer
Problemen met de hygiëne 5 keer
Loshangend prikkeldraad 5 keer
EHBO-diploma leidsters niet in orde 40 keer
Radiatoren niet afgeschermd 7 keer
Overtreding van de groepsgrootte 10 keer

Tekst 4
Deze gebreken werden vorig jaar geconstateerd in 4 van de 11 deelgemeenten in Rotterdam.
In het jaarverslag van de GGD wordt over één kinderverblijf gemeld:

Tekst C:

Geen afscherming van radiatoren, vanuit het standpunt dat kinderen schrikreflex hebben ontwikkeld en moeten leren omgaan met dit type gevaar.

Tekst 5
Over een ander kinderdagverblijf meldt de GGD:

Tekst D:
Ventalatievoorziening vuil, gesloten, geen trapleuning trap buitenspeelplaats, onduidelijkheid verversing zand, geen geldig EHBO-diploma, hygiëne sanitaire ruimte vies en urinegeur

Tekst 6
We leggen deze lijsten uit Rotterdam en Utrecht voor aan Gjalt Jellesma, de voorzitter van BOINK, de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang,

Tekst 7
Hoofdinspecteur kinderopvang van de GGD in Den Haag, Mariet Monnee vroeg als eerste aandacht voor de kwaliteitsproblemen in de kinderopvang. In onze uitzending van maart vorig jaar luidde ze de noodklok.

Tekst 8
Structurele Misstanden in de kinderopvang, constateerde GGD-hoofdinspecteur Monnee. In Den Haag kwam er bijna geen kinderdagverblijf vlekkeloos door de controles. Drie keer per jaar waren de geconstateerde gebreken zo ernstig dat er zelfs gedreigd werd met sluiting van een kinderdagverblijf. Hoofdinspecteur Monnee constateerde nog een ander probleem.

Tekst 9
Staatssecretaris Vliegenthart bagatelliseerde de uitspraken van Monnee

Tekst 9
Ondanks de ontkenning van de staatssecretaris kwam de kwestie aan de orde in de tweede kamer. Ook daar ontkende Vliegenthart de problemen. Maar ze zei nog meer.

TEKST E:
Door het radioprogramma Argos is het beeld ontstaan alsof de kinderopvang in Nederland overal erg slecht zou zijn.. Zoals vaker gebeurt is ook in het interview met de betreffende inspecteur geknipt. Hij heeft gefilosofeerd over hoe het vroeger ging, en dat wordt als beeld geprojecteerd op hoe het nu allemaal zou zijn.

Tekst 10
Na deze uitspraken van Vliegenthart besteedden we voor de tweede keer aandacht aan de kwestie in juni vorig jaar. In die uitzending openbaarden we het jaarverslag van de GGD Den Haag. Daaruit bleek dat Monnee’s uitspraken wel degelijk gestoeld waren op recente feiten. Sterker nog, GGD-inspecteurs uit Rotterdam en Utrecht bevestigden het beeld dat Monnee had geschetst. Half juni blijkt ook de staatssecretaris Vliegenthart zelf van mening veranderd. In het NOS journaal van 15 juni 2000 kondigt ze maatregelen aan.

Tekst 11
De kwaliteitsproblemen in de kinderopvang worden serieus genomen. De staatssecretaris wil niet wachten op de nieuwe wet Basisvoorziening Kinderopvang, die momenteel in de maak is, ze trekt er acht miljoen gulden voor uit. Hebben de maatregelen van de staatssecretaris effect? Is die acht miljoen gulden wel bij de GGD’s terecht gekomen?
Wim Gorissen, GGD-inspecteur in Utrecht.

Tekst 12
De GGD Utrecht heeft het geld nogf niet ontvangen, zegt inspecteur Gorissen. Nico Vlaar is voorzitter van PIKO, het Platform Inspecties Kinderopvang. Weet hij of andere GGD’s het geld al wel ontvangen hebben?

Tekst 13
Deze week hebben we zelf een groot aantal GGD’s gebeld met de vraag of zij hun deel van de acht miljoen ontvangen hebben. Als eerste belden we met de GGD in Amsterdam.

Tekst F: - amsterdam
Het geld is nog niet bij de GGD. De controle wordt tot nu toe uitgevoerd door bureau Servicetaken van de Dienst Welzijn van de gemeente. De overdrachtsprocedure naar de ggd is gaande. De gelden zijn onlangs verdeeld en daaruit is één extra inspectieplaats voor de allerkleinsten betaald.

Tekst 14
De GGD in Breda meldde ons

Tekst G: - Breda
We hebben toevallig vorige week het Ministerie gebeld met de vraag of elders gemeenten ook zo huiverig waren om dat geld daadwerkelijk ter beschikking te stellen, want vanuit onze GGD is erg veel druk nodig geweest om dat voor elkaar te krijgen.

Tekst 15
We belden ook een woordvoerder van de GGD in Zwolle.

Tekst H - Zwolle
Een paar maanden geleden hebben we de bevestiging van Vliegenthart gekregen hoeveel geld ter beschikking was voor intensivering van de controle op de kinderopvang. Het bestuur van de GGD heeft toen alle gemeenten aangeschreven met het verzoek dat geld ook door te sluizen; daar was enige druk voor nodig, maar nu is toegezegd dat het er geld er in de loop van het jaar zal komen.

Tekst 16
Dan de GGD in Arnhem:

Tekst I - Arnhem
Door de GGD wordt de laatste hand gelegd aan een notitie over dit onderwerp, omdat aan de hand daarvan aan de gemeentes kan worden voorgelegd waarom en hoeveel geld ze moeten overmaken. Op het ogenblik werken in de regio-Arnhem 3 inspecteurs voor ongeveer 80 centra, dat is een knelpunt en dat moeten er 6 worden. Het geld is er nu dus nog niet.

Tekst 17
De GGD in Nijmegen

Tekst J - Nijmegen
De controle op de kinderopvang staat bij ons nog in de kinderschoenen.
Of het geld er al is kan ik u niet vertellen

Tekst 18
De voorlichter van de gemeente Den Haag heeft goed nieuws voor ons

Tekst K – Den Haag
Het geld van Vliegenthart heeft totnutoe één extra inspecteur opgeleverd

Tekst 19
De GGD in Groningen meldt:

Tekst L - Groningen
Het Plan van Aanpak is de bestuurlijke fase nog niet gepasseerd; Dus er is ook nog geen aanspraak gemaakt op het geld.

Tekst 20
De GGD in Maastricht:

Tekst M - Maastricht
In januari kregen we de brief van Vliegenthart met de hoogte van het te ontvangen bedrag. Wij zijn nu nog druk bezig om dat geld hiernaartoe te krijgen. Alle gemeentes zijn het ermee eens dat wij dat geld moeten krijgen. Het gaat er nu alleen om ‘hoe en de wijze waarop. Dat wordt nu geregeld. Ik hoop dat dat uiterlijk voor de zomer voor elkaar is.

Tekst 21
We hebben acht grote en middelgrote GGD’s gesproken Er is één extra inspecteur aangenomen en bij zes GGD’s is het geld nog niet aangekomen.
Nico Vlaar van het landelijk Platform Inspecties Kinderopvang is tevens inspecteur bij de GGD in Rotterdam. Daar is het geld aangekomen, zegt Vlaar, maar heeft dat extra geld de situatie in Rotterdam ook verbeterd?

Tekst 22
Adjuncthoofd Judith van Leeuwen van kinderdagverblijf Villa Kakelbont in Den Haag gaat een invalster zoeken. Naast de gebrekkige kwaliteitscontrole op de kinderopvang is er nog een ander groot probleem: het tekort aan goed geschoolde groepsleiding. Als gevolg van de uitbreiding van het aantal kinderdagverblijven neemt de personeelskrapte alleen maar toe.
Wim Gorissen, GGD-inspecteur in Utrecht.

Tekst 23
De vakbond ABVA/KABO meld ons dat er inderdaad een grote schaarste is aan goed personeel. Door de uitbreiding van de sector wordt dat probleem groter.
Een manier om de druk op de arbeidsmarkt te verminderen is het inzetten van stageaires. In De CAO voor de kinderdagverblijven is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt om derde- en vierdejaars van de opleiding tot groepleidster in te zetten voor reguliere taken. Wim Gorissen, GGD-inspecteur in Utrecht, is daar niet blij mee.

Tekst 24
Nico Vlaar van de GGD in Rotterdam deelt de zorg van Gorissen.

Tekst 25
Volgens Gorissen heeft deze inzet van stageaires gevolgen voor de kwaliteit van de sector

Tekst 26
Vorig jaar stelden we het probleem van de gebrekkige kwaliteitscontrole voor het eerst aan de orde. Een jaar later is dat probleem niet verminderd, integendeel, het extra geld voor de kwaliteitscontrole van staatssecre6taris Vliegenthart heeft nog nauwelijks effect gehad. En de toenemende personeelskrapte zet de kwaliteit van de kinderopvang verder onder druk. We leggen deze problemen voor aan GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent

AFKONDIGING
Argos werd deze week gemaakt door Stefan Heijdendael, Katrien de Klein, Rinse Blanksma, Yurek Willig, Willem Muller en Kees van den Bosch. U kunt een cassette bestellen van deze uitzending, maakt u dan 15 gulden over op giro 444600, tnv de VPRO in Hilversum en vermeld u daarbij Argos, met de datum van vandaag. Als u 19,50 overmaakt krijgt u een CD toegestuurd.
Voor meer informatie over de kinderopvang kunt u terecht op de website van Argos. Daar kunt u zich ook abonneren op een nieuwsbrief zodat u altijd als eerste weet waar Argos over gaat en daar kunt u ook dit programma beluisteren.

advertentie