Argos

Afghanistan, Nederland en het internationaal terrorisme

Argos

Afghanistan, Nederland en het internationaal terrorisme

De Tweede Kamer debatteerde gisteren over de Nederlandse militaire missie in Afghanistan, waar op 9 oktober presidentsverkiezingen worden gehouden. In een van de noordelijke provincies van Afghanistan gaat dit weekeinde een nieuw team van Nederlandse militairen van start, die er voor stabiliteit moeten zorgen. Maar de situatie in dat noorden verslechtert snel. In de Nederlandse media wordt daarover nauwelijks bericht en de Tweede Kamer lijkt niet op de hoogte. En ook andere Nederlandse militaire operaties in en rondom Afghanistan lijken zich buiten het zicht van de Kamer te voltrekken.

Argos over Nederland, Afghanistan en de militaire strijd tegen het terrorisme.
---

Opheffing Autonoom Centrum

“Beste betrokkenen rondom het Autonoom Centrum,
vriend(inn)en, donateurs, aktivisten, andere relaties
De zomer is voorbij, helaas… maar andere mooie seizoenen volgen haar op.
Het Autonoom Centrum (AC) is ook voorbij ... het AC zet een punt
achter haar bestaan. Het is tijd voor andere wegen. We vinden dat het
AC haar functie vervuld heeft en haar 'carrière' nu kan beëindigen,
zodat nieuwe ruimte geschapen wordt.”

Zo begint de brief waarin het Autonoom centrum bekend maakt zich na 14 jaar te hebben bestaan op te heffen.
Een gesprek met Erik Duivenvoorden, socioloog en filosoof en onderzoeker van sociale, buitenparlementaire bewegingen, over het opheffen van het AC.
---

advertentie