Argos

De vluchteling als informant

Argos

De vluchteling als informant

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) probeert via vluchtelingen die naar Nederland komen informatie te vergaren. AIVD-informatie is ook belangrijker geworden bij het weren van asielzoekers die verdacht worden van terrorisme. Begin jaren negentig was er veel ophef over dat de - toen nog - BVD zich bemoeide met asielzoekers. Minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales verklaarde destijds dat het wel of niet meewerken met de BVD geen enkele rol mag spelen bij het toekennen van een vluchtelingenstatus. Zo is het op papier nog steeds geregeld, maar hoe gaat het in de praktijk? In Argos een onderzoek naar de precaire relatie tussen inlichtingendiensten en asielzoekers.

En verder: Minister van der Hoeven van onderwijs heeft in een brief scholenorganisaties gewaarschuwd voor lespakketten van de vlees- en melksector. Zij wijst de scholen erop dat de Reclame Code Commissie de lespakketten als misleidend heeft bestempeld. In de lessen zou en te eenzijdig en rooskleurig beeld van de bio-industrie naar voren komen.
De Stichting wakker dier had bij de Minister geklaagd dat de lessen op veel scholen nog steeds worden gebruikt, ook nog ná de uitspraak van de Reclame Code Commissie in augustus. Een gesprek met Mattheus Bleijenberg, woordvoerder van Wakker Dier.