Argos

Het verband tussen wapenleveranties en exportkredietverzekeringen

Argos

Het verband tussen wapenleveranties en exportkredietverzekeringen

*** Argos onderzoekt het verband tussen wapenleveranties en exportkredietverzekeringen. Zet een exportkredietverzekering voor wapens Nederlandse exporteurs van civiele goederen buiten spel? En welke rol speelt de Nederlandse overheid daarbij?

advertentie