Argos

Geen ruimhartig beleid Srebrenica-vluchtelingen

Argos

Geen ruimhartig beleid Srebrenica-vluchtelingen

Deze aflevering gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:

1 . Vluchtelingen uit de enclave Srebrenica ontvangen met moeite verblijfsvergunning voor Nederland
Meer dan 500 vluchtelingen uit Srebrenica hebben sinds de val van de enclave in 1995 na veel moeite uiteindelijk toch een verblijfsvergunning in Nederland gekregen. In eerste instantie werden hun verzoeken bijna altijd afgewezen, zodat ze verplicht zouden moeten terugkeren naar hun geboortestadje. Twee weken geleden diende voor de rechtbank in Zutphen de allerlaatste rechtszaak die een vluchteling uit Srebrenica had aangespannen om na tien jaar wachten alsnog een verblijfsvergunning te kunnen krijgen in Nederland. De uitspraak was negatief en zal een vervolg krijgen bij de Raad van State. Vluchtelingen uit Srebrenica hadden toch een warm plekje in het hart van de Nederlandse overheid, juist op hen zou toch een ruimhartig beleid van toepassing zijn? Want Nederland is toch medeverantwoordelijk voor de val van de enclave? In Argos een onderzoek naar de manier waarop Nederland werkelijk is omgegaan met vluchtelingen uit de enclave Srebrenica.
Een verslag van Gerard Leenders.

2 . Radio Onjo: boek over wet openbaarheid van bestuur
30 jaar Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Te gast is Roger Vleugels, WOB-deskundige en opsteller van het Zwartboek dat als ondertitel heeft: 30 jaar wobben, 30 jaar tobben. Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur RTL-nieuws, vertelt over zijn ervaringen met de WOB.

advertentie