Argos

Borssele na Fukushima

Argos

Borssele na Fukushima

Deze aflevering gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:

1 . Kernincidenten bij kerncentrale in Borssele
In de Kerncentrale Borssele vonden de afgelopen 31 jaar maar liefst 372 storingen plaats die gemeld zijn bij de kernfysische Dienst. Dat is de overheidsinstantie die de veiligheid van de kernreactoren moet bewaken. Hoe ernstig zijn die incidenten? Kan wat er in Fukushima aan de gang is ook in Borssele gebeuren? Hapert de noodstroomvoorziening in Borssele ook wel eens zonder tsunami en aardbeving? Argos over Fukushima, Borssele en de kwetsbaarheid van lichtwaterreactoren. Presentatie: Max van Weezel.

2 . Radio Onjo: de ondergang van het ICA
Vervolg op de tweedelige serie over de sluiting van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) wegens zwakke prestaties. Vijfennegentig ouders eisen thuisonderwijs omdat ze hun kinderen niet op andere scholen willen inschrijven.
ARCHIEFMATERIAAL (12:42 uur): enkele ICA-leerlingen over thuisonderwijs.
INTERVIEW (12:44 uur) met de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher voor Onderwijs die het niet acceptabel vindt dat de leerlingen thuisonderwijs volgen. ''Kinderen hebben recht op goed onderwijs om hun toekomst zo goed mogelijk te kunnen garanderen''. Asscher zal strenge maatregelen nemen als ouders weigeren om hun kinderen in te schrijven bij een gewone school.

3 . Radio Onjo: vakbond FNV Bondgenoten tegen liberalisering goederenvervoer
Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland en FNV Bondgenoten vinden dat liberalisering van goederenvervoer gelijk staat aan uitbuiting van chauffeurs uit voornamelijk Oost-Europa.
TELEFOONGESPREK (12:52 uur) met medewerker Edwin Atema van FNV Bondgenoten.

advertentie