Argos

Weinig controle vooraf op subsidie-aanvragers

Argos

Weinig controle vooraf op subsidie-aanvragers

Deze aflevering, gepresenteerd door Max van Weezel, met de volgende onderwerpen:

1 . Overheid niet kritisch bij verlenen van subsidie
Een ondernemer die al twee keer failliet is gegaan krijgt toch voor een derde project 289.000 euro subsidie van de provincie en de gemeente. Hoe kan dat? Kijken de overheden dan niet na aan wíe ze subsidie geven? Uit onderzoek van de Rekenkamer bleek vorig jaar al dat er weinig tot niets te zeggen is over de werking en het effect van veel overheidssubsidies Omdat dat zeer gebrekkig worden geëvalueerd. Maar ook vooraf wordt er niet goed gekeken. Voordat de subsidie wordt toegekend blijkt de overheid nauwelijks de gangen van de subsidieaanvrager na te gaan. Dat blijkt in deze aflevering ook niet gebeurd te zijn in het geval van ondernemer Bous de Jong, die, na ettelijke faillissementen, toch steeds weer subsidie kan krijgen voor een nieuw project. Argos over weinig controle op veel subsidie.
Een reportage van Gerard Leenders en Jelte Posthumus

2 . Radio Onjo: fraude in de wetenschap
Fraude in de wetenschap Een gesprek over weer een geval van wetenschappelijke fraude. Aan het UMC St. Radboud deze keer. Een huisarts/onderzoeker sjoemelde met onderzoeksgegevens en nam (al dan niet gedwongen) ontslag. Freelance journaliste Hélène van Beek, die de zaak sinds het begin volgt, laat haar licht schijnen over het interne onderzoek dat het Radboud naar de fraudezaak deed. Prof. dr. Yvo Smulders, hoogleraar interne geneeskunde aan het VUmc en supervisor bij een onderzoek naar publicatiedruk onder medische wetenschappers, zet de kwestie in perspectief: waarom verkwanselen onderzoekers hun wetenschappelijke integriteit?