Argos

Bosnische vluchtelingen in Nederland

Argos

Bosnische vluchtelingen in Nederland

In Argos de situatie van de Bosnische vluchtelingen in Nederland. Direct na het ondertekenen van het vredesakkoord van Dayton zeiden verschillende tweede kamerleden dat de Bosniers zo snel mogelijk terug moeten naar Bosnie. Staatssecretaris Schmitz zette vervolgens alle lopende asielprocedures stop. In de praktijk leidt dit tot grote rechtsongelijkheid en onzekerheid voor de Bosnische vluchtelingen. Justitie sluit gedwongen terugkeer niet uit. In Argos Bosnische vluchtelingen, rechtshulpverleners en Kamerleden.

advertentie