Argos

Discussie over het vreemdelingenbeleid in Nederland.

Argos

Discussie over het vreemdelingenbeleid in Nederland.

De gespreksdeelnemers zijn PvdA-voorzitter Rottenberg, oud-staatssecretaris Zeevalking, juridisch adviseur Kuyer, directeur sociale dienst van Driel, WODC onderzoeker Aalberts en VVD-kamerlid Wiebinga. De discussie behandelt het, al dan niet crimineel gedrag van illegalen en hoe daartegen moet worden opgetreden door de overheid. Rottenberg verdedigt het vreemdelingenbeleid van staatssecretaris van Justitie Kosto. Zeevalking waarschuwt de PvdA voor populisme. Van Driel sluit zich, samen met Wiebenga aan bij het standpunt van Rottenberg.
Geïllustreerd met een toespraak van staatssecretaris Kosto, waarin hij enkele weken geleden in het Amsterdamse politieke centrum de Rode hoed, zijn restrictiever toelatingsbeleid voor vreemdelingen verdedigt.

Uitgebreide beschrijving:
00:00:00 Omroeper Cor Galis leidt het onderwerp in.
00:01:02 Fragment van A. Kosto waarin hij stelt dat Nederland in de ogen van veel vreemdelingen 'het land van melk en honing' is.
00:03:38 Max van Weezel leidt het onderwerp in en geeft de achtergronden van de sprekers.
00:07:40 De discussie begint met de vraag hoeveel illegalen er in Nederland zijn, wat hun bestaansmiddelen zijn en hoe streng er al dan niet tegen hen moet worden opgetreden.
00:14:15 Rottenberg gaat in op de overlast die een kleine groep illegalen veroorzaakt in de grote steden. "Daar hebben bepaalde buurten erg veel last van en dat leidt, in de volksmond, tot generalisaties". Van Driel en Kuyer geven hun visie op het vreemdelingenbeleid.
00:18:07 Rottenberg verdedigt het vreemdelingenbeleid van Kosto. Wiebenga sluit zich aan bij Rottenberg en verbaast zich over de omslag van de PvdA. Zeevalking: "Men gaat doen wat de kiezer vindt en dat is populisme van de ergste soort." Hij verdedigt het asielbeleid uit de jaren zeventig.
00:24:00 De deelnemers discussieren over de aanpak van de illegale arbeid in, met name, de bollenteelt van het Westland. Rottenberg is voor een strengere handhaving van de wet in Nederland.
00:39:26 Max van Weezel stelt de vraag of de toegenomen aandacht voor dit onderwerp niet een 'modegril' is. Rottenberg "Met de hand op mijn hart, absoluut niet." Hij verklaart de neergang in de aanhang van zijn partij in de grote steden en verdedigt het PvdA beleid.
00:43:42 Max van Weezel sluit de discussie af.
00:44:00 Einde.

Inleidende teksten:
700 tot 900 naaiateliers in Nederland waar illegale vreemdelingen werken. Voor 8 tot hooguit 14 gulden per uur 60 uur per week met teveel mensen in een te kleine ruimte met gebindeerde ramen onder het schrale licht van aan het plafond bungelde neonbalken. De atmosfeer gedomineerd door stank en stoom, vochtplekken in de muren op een krakkemikkige stoel achter een lawaaierige naaimachine een C&A bloesje met een winkelwaarde van 79,95 in elkaar naaien voor 8,50 per stuk. De de dagelijkse realiteit voor zo'n 6000 illegalen.
Of: de schichtig om zich heen kijkend illegaal die in de kassen van het Westland graag het werk doet dat vele nederlanders niet meer willen doen.
Of: en dat geluid horen we veel vaker de illegaal als profiteur van de verworvenheden in ons land van van melk en honing.
of nog erger: de illegaal als crimineel, rovend en stelend.
Goedemiddag, in deze aflevering van Argos gaat het over de ilegalen in Nederland. Zoals er een treinkaping voor nodig was om de Molukkers te ontdekken zo was er ook een vliegtuig op de Bijlmer voor nodig om de diskussie over de positie van illegalen vreemdelingen in alle hevigheid te laten losbarsten. Alhoewel, het fragment uit een toespraak van Staatssecretaris Kosto van Justitie, dat we U net lieten horen was al van voor die ramp. Hoe het ook zij de diskussie is losgebarsten en dat gebeurd niet altijd even genuanceerd. De tijd dat alleen Janmaat illegaal en crimineel in een adem noemt is definitief voorbij. Reden genoeg dus voor een gesprek aan de ronde tafel. Een gesprek met een zestal witte, niet illegale mensen die op een of andere manier allemaal nauw betrokken zijn bij dit onderwerp.

Henk Zeevalking was in de jaren 70 staatssecretaris van Justitie in het kabinet Den Uil, zodoende viel ook het vreemdenlingenbeleid onder zijn verantwoordelijkheid maar wat misschien nog veel belangerijker is, hij was vorig jaar voorzitter van de commissie binnenlands vreemdelingentoezicht. Die commissie adviseerde Hirch Ballin en Kosto over wayt aan te vangen met de illegalen in Nederland. Het rapport werd door vrijwel iedereen geprezen om z'n genuanceerdheid. Ze wezen politierasia's en andere klopjachten op illegalen af en stelden inplaatst daarvan dat werkgevers die gebruik maakte van illegalen harder moesten worden aangepakt.
Dr. Moniek Aalberts. Ze werkt als onderzoekster bij het WODC. Ze heeft onderzoek gedaan naar de vraag wie de illegalen in Nederalwsnd precies zijn. Uit haar onderzoek bleek onderzmeer dat een aantal vooroordelen en veel gehoorde aannames over illegalen niet kloppen.
Aldo Kuier, is advokaat in Amsterdam en juridisch adviseur bij het Ned. Centrum Buitenlanders.
Simon van Driel is directeur van de sociale dienst in Den Haag, de sociale dienst waaronder ook het Westland valt. In samenwerking met de vreemdelingenpolitie deden ze de afgelopen tijd onderzoek naar de positie van illegalen. Vandaag verscheen het rapport EENS KOMT DE DAG, dat een beeld geeft van de wijze waarop illegalen in en rondom den Haag wonen en. werken. Opmerkelijke conclusie van dit rappoort, geen enkel illegaal verblijf mag worden geligiliaseerd. Hij behoort binnen de PvdA tot wat wel genoemd wordt Nieuw Flinks.

Argos redakteuren Babette Niemel en Max van Weezel leiden het gesprek.

U luistert naar de VPRO, het programma ARGOS. Vanmiddag een diskussie over illegaal in ons land verblijvende illegalen.
Gechargeerd ging het tot nu toe over de vraag: Moeten alle illegalen het land uit of alleen die illegalen die zich bezig houden met plegen van criminaliteit. Als je zegt alle illegalen moeten het land uit, is dat dan geen pulisme van het platste soort.
De meningen zijn verdeeld.
Waar wel overeenstemming over is aan tafel, is dat werkgevers die illegalen in dienst nemen hard aangepakt moeten worden. Zelfs de VVD-er Wiebinga is daar voorstander van.
De vraag is nu: Hoe pak je dat aan? Felix Rottenberg versus een man van de praktijk, de directeur van de haagse sociale dienst Simon van Driel.

Aangezien mevrouw Beatrix van Oranje deze week twaalf en een half jaar bij de zaak werkzaam is, moet dit, 10 minuten eerder dan normaal, het einde zijn van het programma ARGOS. U hoorde een diskussie over de illegale vreemdelingen in ons land. De diskusianten waren: de D'66-er Zeevalking, PvdA-voorzitter Rottenberg, de VVD-er Wiebinga, de directeur van de Haagse sociale dienst de heer van Driel, namens het Nederlands Centrum Buitenlanders de advokaat Kuier en tot slot de onderzoekster mevrouw Aalberts van het WODC, het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie.

De redaktie van ARGOS bestaat uit Ineke de Jong, MAx van Weezel, Rudie van Meurs, Gerard legebeke, Babette Niemel, Steven Adolf, Paul Arends en Hans sIMONSE.

advertentie