Argos

BTW-fraude

Argos

BTW-fraude

Over BTW en hoe je snel rijk kunt worden door BTW fraude. Argos vertelt hoe je rijk kunt worden met BTW-fraude. Makkelijk en zonder risico.
Samenstelling: Arnold Karskens en Hans Simonse.


Inleidende teksten:

tekst 1.
De BTW, de Belasting Toegevoegde Waarde, die vervelende 17,5 procent omzetbelasting die we over vrijwel alle goederen en diensten aan de staat verschuldigd zijn. Daarover hebben wij het vanmiddag in Argos. De BTW levert de Nederlandse schatkist jaarlijks veertig miljard gulden op. Toch komt er ook heel veel BTW niet in de schatkist terecht, want de BTW regeling behoort tot de meest fraudegevoelige belastingwetgeving. Wie een beetje slim is kan volgens de specialisten in korte tijd enorme bedragen incasseren. Volgens onderzoeker van Duyne van het ministerie van Justitie, U hoorde hem net al even, brengt de BTW-fraude netto zelfs meer op dan drugshandel. Vreemd genoeg is er toch weinig aandacht voor deze vorm van fraude op grote schaal. Verslaggever Arnold Karskens maakte een verkenning.

We stappen naar meester Jansen. Hij is belastingadviseur bij Caron & Stevens een bureau met advocaten belastingsadviseurs en notarissen gevestigd in het prestigieuze Hirsch gebouw aan het Leidseplein in Amsterdam. We zitten aan een tafel in een spreekkamer, de airconditioning loeit en trams razen voorbij.
Volgens meester jansen zijn er verschillende soorten fraude.
Wat we in het oog moeten houden is dat de BTW een belasting is die vastzit aan een factuur, een rekening. En alle fraude rond de BTW betekent dus gerommel met die factuur.
De eerste fraude mogelijkheid volgens is dat de factuur vervalst is. Om deze fictieve rekening wordt BTW van 17,5 procent gerekend en daarmee stapt de fraudeur naar de belasting en krijgt de betaalde BTW terug. Dat is makkelijk te doen en de kans op controle is volgens meester Jansen klein, want controle op de boeken gebeurd gemiddeld eens per vijf jaar.
Een ander fraude geval is als een niet ondernemer een rekening uitschrijft waarop wel BTW is staat

tekst 2.
Er zijn meer simpele vormen van BTW fraude.
Bijvoorbeeld wel BTW terugvragen terwijl je nooit iets afgedragen hebt. Tegen de tijd dat de fiscus op de stoep staat om alsnog de BTW te innen gaat het slecht met het bedrijf, of is het net over de kop en vist de belastingdienst achter het net.

Afgelopen woensdag kwamen in Rotterdam de leden van de vereniging van onafhankelijke oliehandelaren bijeen om te praten over de grote problemen die zijn gerezen nu per 1 januari de BTW wetgeving voor handel met de Europese lidstaten is gewijzigd. Die nieuwe wet is uiterst gecompliceerd en bovendien nog fraudegevoeliger dan de oude regeling. De heer Dubbelman, onafhankelijk oliehandelaar in Rotterdam over de vele BV-tjes die met de komst van de nieuwe BTW-wet als paddenstoelen uit de grond zijn gerezen.

tekst 3.
Een groepje zakenlieden koopt in Luxemburg goud, gewoon aan de balie van een bank. In Luxemburg hoeft daarover geen BTW te worden betaald. De zakenlieden smokkelen het goud vervolgens naar Nederland, waar enkele handlangers inmiddels bij een drukkerij fraaie facturen hebben laten drukken waarop staat dat bij de aankoop van het goud BTW is betaald. De zakenlieden stappen naar de bank, bieden het goud te koop aan, tonen de valse factuur en verkopen het goud plus de BTW. Door snel en veel te verkopen aan verschillende banken en gebruik te maken van verschillende nep bv tjes wisten deze lieden maar liefst veertig miljoen gulden aan BTW in hun zakken te laten verdwijnen. Regelmatig komen dit soort BTW fraude zaken in het nieuws.
BTW-fraude, zo langzamerhand weet iedereen hoe het moet en hoe het werkt.
Meester Jansen, belastingadviseur bij Caron & Stevens.

tekst 4.
Professor van Outrive is criminoloog aan de universiteit van Leuven in België, maar ook, en dat is wellicht in dit verband belangrijker, lid van het Europees Parlement. Wat zijn volgens van Outrive de noodzakelijke ingrediënten voor een succesvolle fraude.
(Hij zegt: "Ik denk dat je vooral goede accountants in dienst moet hebben. Die kunnen je helpen om het minste risico te lopen. En je moet serieus in de zaken zitten, want je moet die fraude kunnen vermengen met allerlei legale middelen. Het ontduiken van de BTW is enorm vermengd met het betalen van de BTW.")

tekst 5.
De Nederlandse fraude specialist bij uitstek is, Petrus van Duyne van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie in Den Haag. Van Duyne geeft een profielschets van de fraudeur. In het laatste nummer van het blad Justitieele verkenningen stelt van Duyne dat BTW-frauders vaak ook in andere criminele werkvelden actief zijn.

tekst 6.
In het Parool verscheen vorige week het bericht dat minister van justitie Hirsch Ballin de toenemende handel in Engelse bv's, zogenaamde limiteds, wil gaan aanpakken. De oprichting van zo'n BV kostminder dan tien gulden en dat is nog belangrijker er vindt geen antecedenten onderzoek plaats. Dat is wel het geval bij de oprichting van een Nederlandse BV.
Mochten er geen Engelse BV voorhanden zijn dan vragen wij zelf onder valse naam een BTW nummer aan. Daarmee stappen we de Kamer van Koophandel binnen en beginnen zo officieel een eenmanszaakje. Dan door naar de drukker. Hier trekken we de beurs open, want fraai ogende facturen in meerkleurendruk zijn een voorwaarde om als bedrijf serieus over te komen.
De jurist Jansen over de zwakke plekken in de wet die dit soort praktijken uitlokken.

tekst 7.
Het risico bij frauderen bedraagt dus maximaal twee jaar gevangenisstraf. Wat voor baten staan er tegenover dit risico? De risico's zijn met het nieuwe systeem per 1 januari 1993 nog kleiner geworden, dat vind onderzoeker Van Duyne van het ministerie van Justitie.

tekst 8.
De winsten die handelaren in drug in Nederland weten te maken bedragen naar schatting, echt betrouwbaar is dat cijfer niet, zo'n kleine miljard gulden. De netto opbrengsten van de Btw-fraude liggen hoger dan die uit de drugshandel, zo stelt van Duyne.
De ingewikkeldheid van het Btw-stelsel maakt het systeem tevens zo kwetsbaar voor fraude.
We spraken deze week met Willy Dierick, inspecteur generaal, zeg maar de hoogste chef van de afdeling BTW van de Belgische belastingdienst.
Ook de heer Dierick erkent dat er veel zwakke punten in de nieuwe BTW wetgeving te vinden zijn.

tekst 9.
Wanneer een Nederlander de opdracht geeft tot transporteren van goederen naar bijvoorbeeld België, hij de BTW moet betalen. Geeft een Belg de opdracht dan moet die betalen.
Doormiddel van zogenaamde carrousel fraude en kettinghandel kan de BTW betaling worden omzeild, sterker nog op deze manier kan zelfs BTW worden teruggevorderd zonder dat het ooit betaald is. BTW top man Willy Dierick van het Belgisch ministerie van financiën legt uit hoe deze ingewikkelde constructie in elkaar steekt.

tekst 10.
Het carousselmodel is veruit het meest winstgevend voor de notoire fraudeur. Meester Jansen uit Amsterdam weet daar alles van. Zijn advocatenbureau verdedigt regelmatig, overigens bonafide, bedrijven die verstrikt zijn geraakt in het caroussel-netwerk.

tekst 11.
Bij de grensovergang Roermond staat het kantoor van de heer Maessen. Hij is fiscaal vertegenwoordiger en BTW specialist en heeft tien jaar ervaring als douane expediteur.
Na invoering van het nieuwe Europese systeem is het voor handelaren soms moeilijk te beoordelen of ze BTW moeten afdragen of juist terugontvangen. Hij ziet geen grote problemen voor bijvoorbeeld fabrieken die altijd dezelfde goederen leveren aan een en dezelfde afnemer binnen Europa. Het nieuwe Europese BTW systeem gaat volgens hem grote problemen voor de belastingdienst opleveren.

tekst 12.
Het BTW systeem werd in Nederland op 1 januari 1969 ingevoerd en sindsdien is de BTW de spreekwoordelijke kip met de gouden eieren voor de staat. Mooie Grote Glimmende Gouden Eieren.
In 1991 werd er met die BTW heffing maar liefst 39.930 miljoen gulden door de staat binnengehaald, een kleine veertig miljard gulden. Dat is een kleine een derde van alle belastingopbrengsten voor de staat. Via de BTW vloeit meer in de schatkist van minister Kok dan van alle accijnzen, motorijtuigenbelastingen, invoerrechten en kansspel , vermogens en vennootschapsrechten samen.
In heel Europa wordt jaarlijks voor zo'n tweehonderd miljard gulden geïncasseerd. In een systeem dat -laten we het voorzichtig uitdrukken- lichtelijk rammelt.

Vraagtekens over het nieuwe systeem bestaan er ook bij de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Dat is de grote controleur van de Europese Commissie, de bedenker van het nieuwe BTW stelsel. De Europese Rekenkamer zegt dat de eventuele nadelige gevolgen van de nieuwe BTW wetgeving pas merkbaar zijn in 1994 en 1995 en de voorzichtige eerste kritiek pas eind dit jaar.

tekst 13.
We zijn op bezoek bij het ICT in Deventer. ICT staat voor Inter Communitaire Transacties en het is een onderdeel van de belastingdienst. Hier worden de BTW nummers gecontroleerd van de elf andere EG lidstaten. De heer Van Achteren, die ons rondleidt, is plaats vervangend hoofd van deze centrale eenheid. Hier in Deventer werken dertig mensen aan een netwerk dat voor Nederland alleen al zo'n 23 miljoen gulden heeft gekost. Geld dat is uitgetrokken om fraude met de BTW tegen te gaan. Want de regering is wel van plan iets tegen de fraude te ondernemen.

tekst 14.
In de twaalf EG lidstaten houden zo'n miljoen ondernemers zich bezig met leveringen waarbij de goederen de grens overgaan. En volgens meneer van Achteren is daarvan zo'n 10 tot 15 procent vervuild. Dat wil zeggen niet correct.
Maar hoe zit het nu met valse BTW nummers meneer Van Achteren?

tekst 15.
De ICT Inter Communitaire Computer waarvan er over de lidstaten twaalf staan lijkt zo op het eerste gezocht te werken. Fiscaal vertegenwoordiger en BTW specialist Maessen in Roermond heeft zo zijn twijfels over de doelmatigheid van de controle door ICT-computer.

tekst 16
De staatssecretaris van Financiën de heer Van Amelsvoort meldde deze week nog dat dat er vooralsnog niets is gebleken van nieuwe fraudepatronen door de administratieve controle, dus de inspectie, op de afdracht van BTW.

De nieuwe BTW wetgeving is een Europese wet. Ze geldt dus in alle 12 lidstaten. Alleen ontbreekt elke controle door een parlement.
We praten met professor van Outrive, lid van het Europees Parlement.
Hij zet veel vraagtekens achter het beleid in Brussel. Een handje vol ambtenaren maakt daar de dienst uit, zonder enige controle van het Europees Parlement. En als een Europees land de wetgeving aan zijn laars lap op bepaalde punten, om zo bijvoorbeeld de eigen industrie en handel voor te trekken, bestaat daarop geen straf, sanctionering.

tekst 17.
De nieuwe BTW wetgeving is een tijdelijke. En dat is misschien het hardste bewijs dat de Eurocraten in Brussel het niet als een zalig makend systeem zien. Per 1 januari 1998 moet een nieuw BTW stelsel in werking treden. En volgens inspecteur generaal van de Belgische BTW Willy Dierick zal dat veel zorgen wegnemen.

tekst 18.
Wat moet er gebeuren als straks ook de politici er van overtuigd raken dat het nieuwe systeem niet werkt en fraude uitlokt? Nogmaals BTW specialist de heer Maessen in Roermond.

tekst 19.
Onderzoeker Van Duyne van het ministerie heeft ook weinig goede woorden over voor het huidige Europees belastingsysteem en de controle daarop.

advertentie