Mocht Haagse rechter oordelen over kindermisbruik?