Handhaving door gemeenten

Handhaving door gemeenten

Burgers klagen vaak over het weifelende optreden van gemeenten bij handhaving van bestemmingsplannen. Gevolg zijn jarenlange juridische procedures en rapporten van de Nationale Ombudsman.In Argos een conflict tussen de eigenaren van een ijsboerderij met uitbreidingsplannen, omwonenden en de gemeente Gulpen-Wittem. En een sinds 2008 slepend conflict in Elst over de stankcirkel rond een mestplaat en de vergunning voor een burgerwoning op een boerenerf. Argos over gemeenten, boeren en buitenlui en hun soms jarenlang slepende procedures.

Dit fragment is onderdeel van

Argos

De mestplaat, de stankcirkel en de ijsboerderij Over handhaving door gemeenten. Uitspraak tuchtrechter longarts Tergooi

advertentie