Dichter Saskia Stehouwer (1975) krijgt de C. Buddingh'-Prijs 2015 toegekend voor haar debuutbundel 'Wachtkamers', uitgegeven bij Uitgeverij Marmer.

Stehouwer ontving de prijs voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het afgelopen jaar vanavond tijdens de uitreiking op het 46e Poetry International Festival.

De jury beoordeelt de inzet van de bundel als klassiek maar voegt er aan toe dat dit bewust-traditionele, dat sterk afsteekt tegen de tijds- en trendgevoeligheid van veel hedendaagse poëzie, zich allerminst vertaalt zich in een klassieke zegging.

Ondanks de zeer heldere taal, slaagt de auteur erin de lezer permanent te verrassen bij elke nieuwe regel, waarvan verschillende – met name de duistere – direct in het hoofd blijven hangen.

de jury

Stehouwer tracht in haar poëzie een uiterste grens te bereiken, 'het onmogelijke tot stand te brengen', zoals Paul Rodenko zou zeggen.

De jury viel voor haar streng opgelegde onderzoekende houding, voor de gedisciplineerde nieuwsgierige blik waarmee ze observeert en de eigenzinnige toon waarop ze haar waarnemingen dwingend en authentiek weet te verwoorden.'

Ook Rens van der Knoop, Jeroen van Rooij en Runa Svetlikova maakten kans op de prijs, die bestaat uit 1.200 euro en vooral bedoeld is om extra aandacht te vragen voor sterke poëziedebuten. Het postuum verschenen Ademgebed van Martijn Teerlinck verdient volgens de jury een eervolle vermelding. 

Tweeëntwintig dichtbundels kreeg de jury toegestuurd van zestien verschillende, zowel grote als kleine uitgeverijen. Een aanzienlijk deel van de debuten kwam van dichters die eerder de finale van de NK Poetry Slam bereikten. Een grote felicitatie gaat dus uit naar het slamcircuit. De jury constateerde een evenwichtige balans tussen vrouwelijke en mannelijke dichters, maar stelde eveneens vast dat de lijst weinig diversiteit in achtergrond vertoont. Het roept de vraag op of uitgevers een dichtende praktijk over het hoofd zien.

De C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie is een initiatief van Poetry International en wordt sinds 1988 uitgereikt aan de schrijver van het beste poëziedebuut. In het verleden kende de prijs winnaars als Anna Enquist, Michaël Zeeman, Tonnus Oosterhoff, Joke van Leeuwen en Mark Boog, die na hun debuut allen uitgroeiden tot dichters van naam. Ellen Deckwitz (2012), Henk Ester (2013) en Maarten van der Graaff (2014) waren de laatste winnaars.