Op Poetry International werd bekend dat de C. Buddingh'-prijs 2012 is toegekend aan dichter Ellen Deckwitz. De jury bekroonde haar debuutbundel ‘De steen vreest mij’ als het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het afgelopen jaar.

De jury noemt De steen vreest mij van Deckwitz 'de bundel die het meest verbluft deed staan en het meest het gevoel gaf niet alleen grote kwaliteit te bekronen maar ook een grote belofte te erkennen en bevestigen.' Voor de vijfentwintigste editie van de C. Buddingh'-prijs waren ook de debuutbundels van Max Temmerman, Michaël Vandebril en Jeroen Mettes genomineerd. In totaal kreeg de jury vijfentwintig debuutbundels voorgelegd.

Ellen Deckwitz maakte eerst naam als Poetryslammer, publiceerde gedichten in diverse literaire tijdschriften. Haar debuutbundel De steen vreest mij bevat gedichten die een thematische samenhang vertonen. Een samenhang die bij sommigen het vermoeden deed postvatten dat achter die gedichten een wereld aan persoonlijk leed schuil gaat, wat vervolgens, zoals te horen is in het interview in De Avonden, door de werkelijkheid enigszins werd gelogenstraft.


De C. Buddingh'-prijs is een initiatief van Poetry International en wordt sinds 1988 uitgereikt. In het verleden kende de prijs winnaars als Anna Enquist, Michaël Zeeman, Tonnus Oosterhoff, Joke van Leeuwen en Mark Boog. Delphine Lecompte (2010) en Lieke Marsman (2011) waren de laatste twee winnaars.