Bob den Uyl Prijs 2014 fotoalbum

Jaren geleden las Rudi Rotthier een onbegrijpelijk boek waarin de schrijver zich verzette tegen berouw en zich hard maakte voor de idee dat vrijheid en inzicht samenvallen. Die schrijver was Spinoza. In 'De naakte perenboom' gaat Rudi op zoek naar Spinoza, naar de betekenis van zijn werk, en naar het land waarin dat werk ontstond: Nederland.