Zomertips

'Onderzoeksjournalistiek binnen de literatuur, bestaat dat?' Anton de Goede van 'Nooit meer slapen' tipt 'Wie was hans Boslowits?'.

Onderzoeksjournalistiek binnen de literatuur, bestaat dat? Het is hoe dan ook schaars. Terwijl Igor Cornelissen in dit boekje laat zien tot wat voor adembenemende vondsten het leiden kan. Uitgaande van de gedachte dat Gerard Reve ‘nooit iets verzon’ ging hij enkele jaren geleden op zoek naar de personen die model moeten hebben gestaan voor de familie Boslowits, zoals beschreven in misschien wel het sterkste verhaal uit de Nederlandse literatuur over de Tweede Wereldoorlog.

De gezinsvader uit Reves vlak na de oorlog geschreven novelle ‘De ondergang van de familie Boslowits’ (‘hij was gebrekkig en had een door ziekte geheel verlamd onderlichaan’) blijkt gebaseerd op de persoon Alphons Bobrownitzki wiens contourenin Cornelissens boekje langzamerhand naar voren komen. Zoon Hans is het achterlijke jongetje uit het gezin. Een beeltenis ontbreekt aanvankelijk. Totdat Cornelissen, min of meer bij toeval, bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis op een doos met curieuze foto’s stuit. ‘Op een ervan stond Alphons Bobrownitzki afgebeeld, op een andere zijn oudste zoon met, precies zoals Reve hem beschreef, zwart haar in een strakke scheiding.’ Zonder Cornelissen was het waarschijnlijk voorgoed onopgemerkt gebleven. Nu kunnen we de man achter Hans Boslowits aankijken.