Casper Thomas - Competente rebellen

, Maarten van Bracht

Protest in het maagdenhuis.

grensbewoners

Het Maagdenhuis, bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam, werd in 2015 (weer) door studenten bezet, nadat ze eerder al het Bungehuis innamen. Harde bezuinigingen bij geesteswetenschappen vormden de aanleiding. Het protest richtte zich tegen de als een bedrijf geleide universiteit, meer bezig met vastgoed en geld binnenharken dan met onafhankelijk onderzoek en deugdelijk onderwijs. Casper Thomas, redacteur bij De Groene Amsterdammer (en oud-onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) schreef Competente rebellen. Hoe de universiteit in opstand kwam tegen het marktdenken (AUP). Hij beschrijft het verloop van het protest en plaatst het universitaire rendementsdenken in een breed maatschappelijk kader. Het College van Bestuur beloofde beterschap. Voorzitter Gunning trad af en werkt nu bij KLM.

advertentie