Joost Zwagerman - Wakend over God

, Wim Brands

'Wakend over God' is een noodzakelijk boek.

noodzakelijk boek

Mijn lief, wees alsjeblieft / heel lief voor mij, nu God / mij denkelijk heeft uitgewist. Zo opent het gedicht ‘Lief’ in de postuum uitgegeven bundel van Joost Zwagerman waarin hij God aanroept, maar ook diens plaats probeert in te nemen. Wakend over God (Hollands Diep) heet de bundel. Het is niet de vraag of dit een goede of een slechte bundel is. Het is een noodzakelijk boek, en wat zou het mooi zijn geweest als we dat tegen de dichter hadden kunnen zeggen.
Mijn lief vertrouw ook / nu op mij. Ik ben niet weg, / God ademt mij, dicht Zwagerman, om te eindigen met: Misschien heeft God Zich in mijn dood vergist.

advertentie