Max de Jong - Dagboek

, Wim Brands

Dagboek van Max de Jong nu integraal.

atoombom op hilversum

een kamer heeft vijf wanden / van vijf kanten / begonnen radio’s te spelen / denken verboden en uit het open raam / nog twee en dertig / gooi een atoombom / op Hilversum
Dit is een fragment uit een van de mooiste gedichten die de Nederlandse literatuur telt, ‘Heet van de naald’, van Max de Jong. Van eind 1947 tot zijn vroegtijdige overlijden in 1951 hield hij ook een dagboek bij dat onlangs voor het eerst integraal verscheen (Dagboek, VanOorschot). Zijn ‘Heet van de naald’, over onder meer een ongelukkige liefde, schreef hij in één ruk. Die fantastische losse toon slaat hij ook vaak in zijn dagboek aan en ja, de terreur van Hilversum is nooit ver, de ongelukkige liefde ook niet: ‘Afgezien van de radio-ellende zit ik ook weer erg om een vrouw verlegen’.

advertentie