Bar bestaan

‘Zoals je in een gezicht die ene moedervlek fixeert, zo staar je in de baai naar een enkele boot,’ aldus Laura Broekhuysen in Winter-IJsland (Querido). De ondertitel van dit kleine boekje met poëtische schetsen over het leven in IJsland luidt: Mijn eerste jaar in een verlaten fjord. Met haar IJslandse man en hun dochtertje van twee betrekt ze een houten huis met vier hectare onontgonnen grond. Geen buren binnen gehoorsafstand, de gang naar de brievenbus is niet zomaar gemaakt. Broekhuysen publiceerde haar impressies van het barre IJslandse bestaan eerder op de website van de Revisor. Het zijn beeldende stukjes die vooral de moeite waard zijn wanneer ze haar neiging tot mooischrijverij weet te bedwingen en haar scherpe observaties droog noteert.