Sytse van der Zee - Verslaggever van beroep

, Maarten van Bracht

Sytse van der Zee - Verslaggever van beroep

Maarten van Bracht ,

In Nederland schrijven politici doorgaans geen memoires, journalisten evenmin.

reporter

Sytze van der Zee liet zich door Mai Spijkers overhalen en serveert in Verslaggever van beroep (Prometheus) capita selecta, helaas niet chronologisch, uit zijn loopbaan bij NRC, Elseviers Magazine en Het Parool. Als degelijk reporter beperkt hij zijn herinneringen meestal tot het wie, wat en waar, met hier en daar een sneer, zoals naar Van Nieuwkerk, die hem bij Het Parool opvolgde als hoofdredacteur. Mooiste zin: ‘De met potlood geschreven kopij van de Parijse Parool-correspondent Freriks bleek tamelijk bewerkelijk.’ De lezer beseft vooral dat het krantenwezen de afgelopen vijftig jaar enorm is veranderd. In zijn epiloog toont Van der Zee zich somber over het metier.

advertentie