Boeken&cetera

Zondag 18 december

Van journalist Evert Nieuwenhuis verscheen onlangs ‘De Grote Globaliseringsgids’ waarin hij de vaak technische en economische terminologie van het globaliseringsdebat overzichtelijk rangschikt en toelicht. Historicus Chris van der Heijden spreekt over zijn boek ‘Een dollar per dag’.

Nieuwenhuis legt globaliseringsonderwerpen als voetbal, tv, internet, handel en soaps, net als instituten als de Wereldbank, het IMF of de WTO, objectief en helder uit. Van der Heijden reisde voor zijn boek de filmcrews van de internationale televisieserie Een dollar per dag achterna naar Bolivia, Mali en India. In het boek staan beschrijvingen van de levens van de hoofdpersonen uit de serie, aangevuld met persoonlijke essays en feitelijke achtergrondverhalen over Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Westen. Een dollar per dag handelt niet alleen over armoede; omdat rijk en arm onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn gaat het evenzeer over rijkdom.

Nieuwenhuis en Van der Heijden bespreken De Aarde is Plat van New York Times-commentator Thomas Friedman. Volgens de neoliberaal Friedman bepaalt de ontwikkeling van de technologie de ontwikkeling van het wereldwijde industrialisatieproces. In die zin is hij, hoewel neoliberalisme en marxisme tegenpolen lijken, veel verschuldigd aan Het Communistisch Manifest. Met Marx gelooft Friedman dat de technologie de economie determineert, en de economie op zijn beurt de samenleving.

Nieuwenhuis en Van der Heijden kunnen zich allebei wel vinden in het 'praktisch idealisme', hoewel Van der Heijden zichzelf eerder als een 'sceptische optimist' omschrijft. Praktisch idealisme is een begrip dat in 2003 werd gemunt door Natasja van den Berg en Sophie Koers in hun 'handboek voor de beginnende wereldverbeteraar'. Inmiddels is het het kernbegrip van het nieuwe engagement.