Boeken&cetera

Zondag 27 november

Hoe kon de macht van het communisme zo snel om zich hen grijpen en wat bracht diezelfde macht ten val? In ‘Wereldrevolutie - de communistische beweging van Marx tot Kim Jong Il’ probeert Erik van Ree een antwoord op die vraag te formuleren.

In de twintigste eeuw waren communistische partijen wereldwijd in meer dan twintig landen aan de macht. Binnen enkele decennia had het communisme eenderde van de wereldbevolking in zijn greep. In de kleine eeuw dat communistische regimes hun gang konden gaan heeft 'het geloof der kameraden' tientallen miljoenen slachtoffers gekost. Nu zijn er nog slechts een paar communistische regimes over. Hoe kon de macht van het communisme zo snel om zich hen grijpen en wat bracht diezelfde macht ten val?

In Wereldrevolutie - de communistische beweging van Marx tot Kim Jong Il probeert universitair docent Europese Studies Erik van Ree een antwoord op die vraag te formuleren. Hij schreef hierover een boek over door machtshonger gedreven romantici, dichtende massamoordenaars, cynische fanatici, bureaucraten en jaknikkers. Zelf was Van Ree van 1973 tot 1981 zelf actief in diverse maoïstische organisaties. Na van zijn geloof gevallen te zijn, bleef hij zich met de studie van het communisme bezighouden.