Boeken&cetera

Zondag 9 oktober

Aukje Holtrop schreef onlangs ‘Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer’, waarin ze het leven beschrijft van de Friese kinderboekenschrijfster die beroemd werd met ‘Afke’s tiental’.

Het proefschrift van Aukje Holtrop is de levensbeschrijving van Sjoukje Bokma de Boer, de domineesdochter uit het Friese Nes die trouwde met Pieter Jelles Troelstra, voorman van de arbeidersbeweging. Toen Sjoukje Bokma de Boer (1860 - 1939) begon te schrijven werd ze aangemoedigd door haar verloofde Troelstra. Terwijl hij zich na hun huwelijk ontwikkelde tot een van de oprichters van de SDAP, ging het met Sjoukje minder goed. Na de geboorte van haar tweede kind werd ze nooit meer helemaal gezond, maar ze bleef haar leven lang schrijven.

Bokma de Boer schreef kinderboeken waarmee ze in de eerste helft van de twintigste eeuw beroemd werd in Nederland. In 1903 verscheen Afke's tiental, gebaseerd op het leven van de moeder van de Troelstra's dienstmeisje Hiltsje. Het boek werd een groot succes. Naast eigen boeken vertaalde en bewerkte ze vele verhalen en sprookjes. Winnie de Poeh's uitdrukking 'Een hapje van het een of ander' komt bijvoorbeeld ook van Van Hichtum.

Tot haar dood in 1939 publiceerde Nynke van Hichtum tientallen verhalen- en sprookjesbundels die gebaseerd waren op gedegen onderzoek en geschreven werden in een intieme vertellerstijl. Daarnaast schreef ze honderden recensies en beschouwingen over kinderliteratuur.

In 1907 liep het huwelijk met Troelstra stuk, waarna ze de rest van haar leven alleen bleef. Maar, concludeert Holtrop in de biografie, ze had haar werk, ontplooide een ongekende energie en werd een monument in de kinderliteratuur. Deze biografie beschrijft niet alleen het leven van de schrijfster maar schetst ook de cultuur-historische achtergrond in een bewogen tijdperk.