Boeken&cetera

Zondag 3 december

Auke van der Woud, hoogleraar architectuur en stedenbouw en Marita Mathijsen, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, schreven samen het boek ‘Een nieuwe wereld’ en spreken hierover. Maar wat betekende alle nieuwe verworvenheden voor de mens uit de negentiende eeuw?