Boeken&cetera

Zondag 15 januari

In ‘De Adolescentenkliniek’ voert Flip Schrameijer de lezer mee langs de lotgevallen van patiënten, psychiaters en onderzoekers van de kliniek voor schizofrene jongeren van het Academisch Medisch Centrum. Hij gaat in gesprek met Gemma Blok.

Het Academisch Medisch Centrum is een kliniek die de idealen uit de jaren zeventig wilde realiseren. Schrameijer laat zien dat de gezinstherapieën van bekende therapeuten als Iki Freud en Louis Tas weinig opleverden, en dat bij toeval cannabis als grote risicofactor werd ontdekt. Die ontdekking wees de weg naar het biologisch onderzoek dat de ervaring van de patiënten veel begrijpelijker maakt.

Flip Schrameijer (1945) was creatief therapeut, werkte als medisch socioloog aan de UvA, is een van de oprichters van De gekkenkrant (1973) en speelde meer dan tien jaar een rol in de protestbeweging tegen de toenmalige psychiatrie. Hij promoveerde in 1990 op het proefschrift Sociale steun. Analyse van een paradigma.

Gemma Blok (1970) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na haar studie werkte ze enkele jaren aan het Utrechtse Trimbos-instituut voor geestelijke gezondheid en verslaving, waar ze publiceerde over de geschiedenis van psychiatrische ziekenhuizen als Santpoort en Endegeest. In 2004 promoveerde ze aan de UvA op haar boek Baas in eigen brein. Momenteel onderzoekt Blok als post-doc aan de UvA de geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland tijdens de 20e eeuw.