Boeken

Zondag 8 april

Met 'Het evangelie van Judas' bezorgt kerkhistoricus J. van Oort de eerste Nederlandse vertaling van het evangelie, dat bij de vondst in 2006 voor veel ophef zorgde.

Kort voor Pasen 2006 was de vondst van het Evangelie van Judas voorpaginanieuws. National Geographic presenteerde toen in een documentaire de 'Codex Tchacos' met daarin het Evangelie van Judas. Deze vroegchristelijke tekst zette in vele opzichten het christendom op z’n kop – niet in de laatste plaats omdat in dit evangelie niet de verrader, maar een bondgenoot van Jezus is. Met Het evangelie van Judas bezorgt kerkhistoricus J. van Oort de eerste Nederlandse vertaling van het evangelie.

Het evangelie van Judas bevat zowel de vertaling van het evangelie als een uitgebreide toelichting per vertaald tekstdeel of soms zelfs per woord. In de inleiding gaat Van Oort in op de geschiedenis en de betekenis van het manuscript. Bovendien is het boek voorzzien van kleurenfoto’s van de Codex.

Prof. dr. J. van Oort is specialist op het gebied van patristiek en gnostiek en is verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit in Nijmegen. In het verleden publiceerde hij al een twintigtal boeken en hij is redacteur van verschillende vaktijdschriften en boekenseries over het vroege christendom.